Til innholdet

22.10.2013

Fangstredskap er en viktig faktor for kvaliteten på ferskfisk

Som en del av FHFs satsing på fersk fisk er det utarbeidet en rapport av Fiskeriforskning som tar for seg hvordan de ulike fangstemetodene kan ha innvirkning på kvaliteten av fersk filet

Del artikkel

I sluttrapporten fra prosjektet "Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet" konkluderes det med, at av de mest vanlige redskapene i kystfisket, garn, snurrevad, line og jukse, forårsaker garn størst forringelse av filetkvaliteten. Ofte var garnfanget fisk så skadet at den ikke var egnet til fersk produksjon.

Typiske skader som forringet kvaliteten og gav blodfeil var, sjødød fisk, blodsprengt fisk og redskapsmerker. For øvrig hadde torsk fanget i fløytgarn noe bedre kvalitet enn torsk fanget i bunngarn. Torsk og hyse som var fangstet med line og juksa egnet seg best til produksjon av fersk filet og loins. Men i fangster fra enkelte båter var kvaliteten av torsk og hyse betydelig redusert på grunn av høtt- og krokskader i rygg/loins området. Høtthogg i fiskekjøttet fører til blodutredelser som må skjæres bort ved filtreringen og dermed blir filet utbyttet fra den enkelte fisk mindre.

Generelt for alle fangstmetoder ble råstoffkvaliteten forbedret ved rask bløgging og utblødning og med kortest mulig ståtid i sjøen. Prosjektrapporten finnes som vedlegg i pdf format i høyre grå meny.

Ovenstående prosjeket inngår i FHFs satsing på ferskfisk gjennom Handlingsplanen for ferskfisk. For 2005 har FHF og Innovasjon Norge bevilget 5, 5 millioner kr til plan- og tiltakspakken for ferskfisk.

Kristian Prytz, FHL industri og eksport er prosjektkoordinator på vegne av FHF/IN.

keyboard_arrow_up