Til innholdet

22.10.2013

FISK2003 i Tromsø 1. - 2. desember

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har gått inn som eier av årets FISK-konferanse. Hovedtema for forskning- og utviklingskonferansen FISK2003 er marked, markedstenkning og konsekvenser for alle ledd i verdikjeden.

Næringen betaler en forskningsavgift på tre promille på all eksport av fisk inn til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). På FISK2003 vil forskere og næringsutøvere blant annet presentere resultater fra næringens egen forskningsinnsats. FHF benytter også anledningen til å spørre om hvilken rolle forskning og utvikling skal spille for å bringe næringen videre. FISK-konferansen arrangeres i år for fjerde gang. Arrangører er Barlindhaug Norfico AS, Eksportutvalget for fisk, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), Fiskeriforskning, Norges Fiskarlag, Norges fiskerihøgskole og Norges Råfisklag.

Vi ønsker norsk fiskerinæring, forskning, finansmiljø og forvaltning velkommen til forskning- og utviklingskonferansen FISK2003 i Tromsø 1. - 2. desember.

mulighet for påmelding og andre opplysninger finnes på konferansens nettsider  www.fisk2003.no

Kontaktpersoner: Sissel Aas, Barlindhaug Norfico AS, telefon 776 22 671 eller e-post sissel.aas@barlindhaug.no

keyboard_arrow_up