Til innholdet

03.09.2013

Havbruk

Foredragene fra FHF samling økt overlevelse i sjøfasen.

Foredragene fra FHF-samlingen, Økt overlevelse i sjøfasen, 27.-28. august 2013 på Flesland kan nå lastes ned fra våre nettsider.

Del artikkel

Over 90 mennesker deltok fra næring, forvaltning, FoU-institusjoner og fiskehelsetjenester.

Presentasjonene er nå klare for nedlasting:

Ernæring og livsstil - hva betyr det for overlevelse?

Omega-3-6-9 i fôret er ikke ett fett for fiskehelse, Bente E. Torstensen, Nifes

Bedre hjertehelse for å redusere tap i sjø, Sven Martin Jørgensen, Nofima

Ørret og laks - ikke ett fett? Solveig van Nes, Nofima

Sammenheng mellom filetkvalitet og fiskehelse, Turid Mørkøre, Nofima

Riktig mineralernæring tidlig som grunnlag for en robust fisk, Grete Bæverfjord, Nofima

Håndtering

Oppsummering fra dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd, Leif Magne Sunde, Sintef Fiskeri og Havbruk

Gjentatt trenging og pumping i ferskvannsfasen påvirker fisken i sjø, Åsa Espmark, Nofima

Gjellehelse

Kronisk gjellebetennelse hos laks i sjøvann - mulige årsaker, Anne-Gerd Gjevre, Veterinærinstituttet

Status for AGD i Norge: Forekomst avParamoeba perurans, resultat fra smitteforsøk og pågående prosjekter, Tor Atle Mo, Veterinærinstituttet

AGD - Temperaturkorrelert overlevelse? Bjarne Reinert, Sjøtroll/Lerøy Vest

Vintersår

Vintersår, en detaljert innsikt i bakteriene involvert er nødvendig, Christian Karlsen, NVH

Virussykdommer

Hva er forskjellen mellom SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå? Mona Dverdal Jansen, Veterinærinstituttet

Tverrfaglige studier av HSMB - nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap, Lill-Heidi Johansen, Nofima

Studier avin vitroekspresjon av virusproteiner hos PMCV, Øyvind Haugland, Norges veterinærhøgskole

Hvor finnes sykdomsfremkallende virus i et lakseanlegg og hvordan kan vi begrense videre smitte?, Anne Stene, Møreforskning

Målstyrte DNA-vaksiner: -En ny strategi i kampen mot fiskepatogener, Helena Hauge, Veterinærinstituttet

Hvorfor dør hver femte oppdrettslaks? Regionalt pilotprosjekt og Nasjonalt prosjekt i 2013, Hogne Bleie og Kasper Løberg Tangen, Mattilsynet

 

keyboard_arrow_up