Til innholdet

22.10.2013

Frysing av pre-rigor

Et nytt prosjekt skal se på betydningen av lakseråstoffets rigortilstand ved innfrysning og om på hvilken måte innfrysingen påvirker kvaliteten.

Det er ønskelig å få dette dokumentert i to ulike fryseprosesser, en ?tradisjonell? prosess for singelfrysing (luft/kontaktfrysing) og i den mer effektive TRUFRESH® fryseprosessen som benyttes av flere bedrifter til frysing av laksefilet. Filetforum er sammen med styringsgruppen for Lønnsom foredling av laks ansvarlig prosjektleder. Fiskeriforskning er faglig ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportering av forsøksaktivitetene. Les mer om prosjektet i linken til høyre.
keyboard_arrow_up