Til innholdet

22.10.2013

Håndtering av IPR i FHF

Styret i Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond har foretatt en gjennomgang av immaterielle rettigheter som genereres via finansiering fra FHF. Retningslinjene for håndteringen av immaterielle rettigheter er beskrevet i en rapport som nå er klar.

FHFs retningslinjer for håndtering av immaterielle rettigheter (immaterielle rettigheter = IPR = Intellectual Property Rigths) skal bidra til at FHF oppfyller sine mål, nemlig å utvikle norsk fiskeri- og havbruksnæring gjennom å legge til rette for økt verdiskapning, miljøtilpasning, omstilling og nyskapning. En arbeidsgruppe med representanter fra FHF, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) har drøftet aktuelle problemstillinger og innhentet informasjon fra andre fond og organisasjoner i samme posisjon som FHF. Arbeidsgruppen har kommet frem til at retningslinjene for FHF sin håndtering av IPR bør ta hensyn til følgende punkter: ? Hvor aktivt ønsker FHF å agere for å støtte en praktisk utnyttelse av de resultater som utvikles med hjelp av FHFs finansiering? ? Hvor aktiv skal FHF være for å initiere prosjekter som bygger opp og beskytter fortrinn for næringen? ? Hvor ofte aktualiseres problemstillinger knyttet til IPR i FHFs prosjekter med dagens IPR policy? Arbeidsgruppen mener videre at FHF skal innta en aktiv holdning til kommersialiseringen av de resultat som kommer frem gjennom FHFs finansiering og at graden av aktivitet skal økes noe i forhold til dagens nivå. Aktiviteten må justeres i forhold til endringer i omverden og næringen skal oppmuntres til å bygge og beskytte fortrinn via bransjerettede varemerker og patentering. Les mer om FHF sin håndtering av immaterielle rettigheter i rapporten, se vedlegget i høyre kolonne.
keyboard_arrow_up