Til innholdet

22.10.2013

Handlingsplan 2003

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har lagt frem sin handlingsplan for 2003. Med forskningsavgiften skal fiskeri- og havbruksnæringen bidra til forskning og utvikling for 106,2 millioner kroner dette året.

Handlingsplanen for 2003 viderefører satsningsområdene som ble skissert i 2002. Midlene fordeles i hovedkategoriene fellestiltak for hele fiskeri- og havbruksnæringen (25,2 millioner kroner), fiske og fangst (20,0 millioner kroner), industri og foredling (31,0 millioner kroner) og havbruk (23,0 millioner kroner). Handlingsplanen ligger vedlagt i høyre grå meny.
keyboard_arrow_up