Til innholdet

22.10.2013

Handlingsplan for ferskfisk

Økt foredling av ferske fiskeprodukter er utgangspunktet for FHFs tiltaksplan for ferske fiskeprodukter. Næringen har gjennom FHLs Filetforum bidratt til den markedsstyrte tiltaksplanen som nå legges frem.

Del artikkel

FHF har gjennomført en prosess for å utarbeide en felles tiltaksplan for å legge til rette for økt foredling av ferske fiskeprodukter. Prosessen ble gjennomført av FHL-Filetforum hvor deres medlemmer har deltatt aktivt. Strukturen i planen er lagt opp for å vise en markedsorientert oversikt over tiltakene. At vi snakker om en markedstyrt tiltaksplan betyr at målene som skal oppnås i markedet legger føringer for prioritering av tiltak.

Prosessen startet med at filetindustrien ble invitert til en workshop sammen med forskere og leverandørbransjen hvor emballasjeleverandører var spesielt invitert. En styringsgruppe bestående av representanter fra industrien har deltatt i vurderingen av planen og står bak den endelige prioriteringen av tiltak.

Etter at planen var ferdig, ble det invitert til et prosjekt hvor følgende områder ble satt i verk: 1. Klusterutvikling innefor filetindustrien hvor flere bedrifter og eksportører deltar. 2. Mottak ? karakterisering av råstoff til fersk foredling. 3. Emballering og distribusjon av ferskfisk. I tillegg inneholder tiltaksplanen en rekke skisser til prosjekter som dekker hele verdikjeden frem til marked. Prosjektskissene vil bli satt i verk når industrien etterspør løsninger på de respektive problemstillinger.

 I prosjektene som er satt i gang er det fortsatt mulig for bedrifter å melde sin interesse. En presentasjon av handlingsplanen ligger vedlagt i høyre, grå meny.

keyboard_arrow_up