Til innholdet

16.02.2021
Kjell Maroni

Havbruk

Hvordan forebygge og håndtere skadelige alger?

Oppblomstring av skadelige alger og maneter har store konsekvenser for lakseoppdrettere som blir berørt. Nå søkes det å opparbeide en beste praksis for forebygging og håndtering av slike oppblomstringer.

Prosjekter:
901664 , 901574
Les også
Les flere nyheter
Del artikkel

Med et klima i endring er det også sannsynlig økende risiko for oppblomstring av skadelige alger, maneter eller andre organismer langs kysten av Norge. Norsk havbruksnæring har opplevd slike tilstander tidligere, og i andre deler av verden er det mer en regel enn et unntak at giftige alger skaper utfordringer. Den siste store algeoppblomstringen i Nord-Norge i 2019 førte til store utfordringer og betydelig fiskedød, og de direkte og indirekte økonomiske effektene ble i et prosjekt finansiert av FHF (901574) estimert til mellom 2,3 og 2,9 milliarder kroner.

Erfaringene fra denne katastrofen har ført til en rekke konkrete forbedringstiltak allerede, og en erkjennelse av at det er ekstremt vanskelig å ha en løpende overvåking som kan varsle slike hendelser i forkant. I tillegg til best mulige systemer for overvåking er det derfor svært viktig å ha god kunnskap om hva som kan og bør gjøres når ulike typer av slike hendelser oppstår. Som et bidrag til å være bedre forberedt har FHF derfor initiert et nytt prosjekt (901664) ledet av Norsk institutt for Vannforskning (NIVA), med målsetting å kartlegge og sammenstille eksisterende kunnskap, erfaringer og teknologiske løsninger fra Norge og fra andre land, og bruke denne kunnskapen som basis til å forebygge og håndtere episoder med giftige alger og maneter, inkludert utforming og formidling av anbefalinger om beste praksis for ulike situasjoner. Prosjektet starter før påske i år, og skal være ferdig tidlig neste år.

keyboard_arrow_up