Til innholdet

22.10.2013

Hvordan måle fett og harskning i mat?

6. april arrangeres seminaret "Spektroskopiske metoder i industriell matanalyse" i Trondheim. Seminaret er i regi av Næringsmiddelprogrammet og blant foredragsholderne er Jens Petter Wold fra Matforsk. Wold har gjennom et prosjekt finansiert av FHF utviklet nye målemetoder på klippfisk med bruk av spektroskopi og fått svært positive tilbakemeldinger fra næringen.

Seminaret skal dekke temaene: Status for bruk av spektroskopiske metoder i næringsmiddelindustrien og metoder for å måle fettoksidasjon/harskning i mat. Målgruppen er primært deltagere fra næringsmiddelindustrien, men også forskere fra FoU-miljøer inviteres.

Kontaktperson for seminaret er Gunn Astrid Lilja, telefon 22 03 71 15  gli@forskningsradet.no

keyboard_arrow_up