Til innholdet

22.10.2013

Kongekrabbeseleksjon i rognkjeksfiske

Det ble i perioden 2002 - 2006 gjennomført et prosjekt, som har prøvd ut metoder for å redusere uønsket bifangst av kongekrabbe i fisket etter rognkjeks. Prosjektet gir interessante resultater med hensyn til atferd hos rognkjeks og rognkall, fangsteffektivitet for ulike redskapstyper og muligheter for reduksjon av bifangst.

Prosjektet ?kongekrabbeseleksjon i rognkjeksfiske? ble igangsatt allerede sommeren 2002, og var da finansiert av FHF, Havforskningsinstituttet og den daværende ?Ordningen med fiskeforsøk og veiledningstjeneste?. Våren 2003 ble det gjennomført et feltstudium for å kartlegge om stolpegarnteknologien var overførbar til rognkjeksfiske. Det ble ikke oppnådd tilfredsstillende fangbarhet med denne teknologien. FHF, Havforskningsinstituttet og Innovasjon Norge finansierte en videreføring av prosjektet for perioden 2005 ? 2006. I 2005 ble det vesentlig gjennomført atferdsstudier og innledende forsøk med ruser. I 2006 ble det gjennomført redskapsforsøk med 3 ulike rusekonsept. De praktiske fiskeforsøkene i 2006 viste at fangstredskapen kunne håndteres i mindre båter. Rognkjeks lot seg også fange i slike fangstredskaper, men ikke i et antall som var tilstrekkelig for å vurdere dette som et alternativt redskap for garnfiske etter rognkjeks. Forsøkene viste allikevel en betydelig lavere bifangst av kongekrabbe enn ved vanlig garnfiske. I sluttfasen av prosjekte ble det gjort noen forsøk med modifisering av rognkjeksgarn, som opprinnelig ikke var planlagt. Modifiseringen innebar å sy på ?sildenot? under selve garnet. Det ble gjort relativt få forsøk, men resultatene var oppsiktsvekkende gode. En oppnådde høy fangst av rognkjeks og svært liten bifangst av kongekrabbe. I tillegg kom det lite tare i garnene. Det er derfor aktuelt å gjennomføre grundigere forsøk på denne løsningen i 2007. Prosjektet ble ledet av Gjermund Langedal (Fiskeridirektoratet) og Dag M. Furevik (Havforskningsinstituttet). Aktivitetene i prosjektet har blitt prioritert og evaluert av en egen referansegruppe med kompetanse fra fiskeflåte, forskning og forvaltning. De praktiske forsøkene ble gjennomført ved Bugøynes i Varanger. Les mer i rapportene fra 2005 og 2006 i linkene til høyre. For mer informasjon kan du kontakte: Fiskeridirektoratet v/ Linken er dessverre fjernet Gjermund Langedal Linken er dessverre fjernet Villfiskforum v/ Linken er dessverre fjernet Jan Henrik Sandberg Linken er dessverre fjernet
keyboard_arrow_up