Til innholdet

26.05.2021

Pelagisk

Lovende resultater for restråstoff fra makrell

Flere prosjekter utvikler ny kunnskap for å kunne skape større verdier av både protein og olje fra makrell, og de har lovende resultater.

Del artikkel

Det pågår et bredt anlagt utviklingsarbeid for å skape merverdier gjennom økt bearbeiding av makrell i Norge.

Med økt bearbeiding følger økt volum av den delen av fisken som ikke er selve fileten, det vi ofte kaller restråstoff. Dette er høyverdig råstoff med betydelig potensiale fordi det er veldig rikt på verdifulle fettsyrer og proteiner.

Derfor har FHF initiert flere prosjekter som alle skal frembringe ny kunnskap som kan bidra til at restråstoff fra makrell kan utnyttes best mulig og gi størst mulig verdi.

To konkrete prosjekter har nylig levert resultater som er lovende signaler om at betydelige potensialer vil kunne realiseres.

Prosjektet "SMELL" smaksnøytrale proteiner fra makrell, har dokumentert at det i laboratorieskala er mulig å oppnå resultater som smaksmessig kan konkurrere med konsentrat fra andre arter. Den videre utfordringen ligger i å kunne løfte metoden fra laboratorieskala til større kommersiell produksjon, både resultatmessig og med et konkurransedyktig kostnadsnivå, derfor vil mer utviklingsarbeid kreves.

Du finner informasjon om prosjekt SMELL her

Prosjekt 901370 har hatt som mål å foredle råolje av restråstoff fra makrell til høykvalitetsprodukt for humant konsum.

Det er blitt foretatt en vellykket oppskalering fra lab til pilotskala raffinering, og prosjektet har produsert en fargeløs og smaksnøytral makrellolje som oppfyller kravene til humant konsum.

Resultatene er viktige for næringsaktører som ønsker å utnytte denne ressursen kommersielt til humant konsum.

Utviklingsarbeid tar tid og vi er enda ikke i mål når det gjelder å realisere potensialene i restråstoffer fra makrell, men for FHF er alltid målsettingen at FoU-investeringene skal gi økt verdiskaping for næringen så det vil følge nye prosjekter slik at potensialene kan realiseres.

keyboard_arrow_up