Til innholdet

19.12.2018

Næringen bidrar betydelig til prosjektet om hvordan havbruk påvirker torsk

Det store prosjektet som er utlyst fra Forskningsrådet har fått velfortjent bred oppmerksomhet, det er et viktig felt som nå adresseres og der forskningsbasert kunnskap er helt nødvendig. Dette prosjektet kommer næringen til nytte, og derfor har også næringen - gjennom FHF – bidratt sterkt til prosjektet.

Usikkerhet rundt effekter av havbruksvirksomheten på villfisk er en stor kilde til konflikter om sameksistens. Dette skader næringen som helhet, både villfisk- og havbrukssiden. Derfor har FHF i de siste årene økt prioriteringene på sameksistens. Vi skal bidra til nødvendig forskningsbasert kunnskap og dokumentasjon.

 

For å sikre næringsforankring i disse prioriteringene har vi etablert en referansegruppe bestående av representanter fra både villfisk- og havbrukssiden. Basert på diskusjoner i denne gruppen har vi prioritert flere viktige felt, vi har bl.a. adressert effekter av lusebehandlingsmidler på miljø i og rundt oppdrettsanlegg.

 

Ett annet område det er stor enighet om at må prioriteres er dokumentasjon av mulige effekter av havbruk på gyteområder for torsk.

 

Forskningsprosjekter på dette feltet krever betydelig innsats og da blir også FHFs midler på feltet små. Derfor har vi valgt å styrke utlysningen fra Forskningsrådet med 8 millioner kroner, slik at den totalt kom på 24 millioner, og med egeninnsatsen fra prosjektdeltakere blir det et totalbudsjett på over 40 millioner kroner.

 

Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet, men blir et samarbeidsprosjekt med forskningsorganisasjoner i både inn- og utland.  


På denne måten blir et særdeles viktig felt adressert med en styrke som virkelig kan gi resultater. Derfor er dette den beste måten vi kan investere næringens midler på når det gjelder denne problemstillingen.

 

Nettopp fordi det gir størst nytte for næringen som helhet.

 

Les mer om prosjektet på Forskningsrådets hjemmesider

 

 

keyboard_arrow_up