Til innholdet

09.01.2019

Villfisk

Ny filetmaskin gir økt utbytte og forbedret kvalitet på fisken

Breivik Mekaniske Verksted har i et nylig avslutta FHF prosjekt gjort en del forbedringer på Baader 190 filetmaskin.

Del artikkel

Med utgangspunkt i den nesten enerådende maskinen brukt for filetproduksjon om bord i fiskebåter, Baader 190, har dette prosjektet resultert i forbedringer av opptil flere parametere for å øke lønnsomheten i fiskerinæringen. Det nye systemet har blitt kalt Yield Optimizer 2, og er en etterfølger av en tidligere oppgradering Yield Optimizer 1.

Hele sluttrapporten kan lastes ned her

Hovedresultater fra prosjektet;

Muligheter for variabel hastighet gir økt utbytte og kvalitet

Hastigheten i det nye systemet kan justeres fra 50% til 120%. Ved økt produksjonskapasitet med 20% pga. økt hastighet, vil tiden fra fisken kommer ombord til den er ferdig produsert og frosset inn bli redusert. Dette vil dermed gi en økning i kvalitet på råstoff.

Målbar effekt

All fisk som går gjennom maskinen blir logget. Disse dataene kan brukes til å se om effektiviteten går opp eller ned ved økning av hastighet. Ved et visst tempo vil maskinkjører få problemer med å mate maskinen jevnt. Det vil da være fornuftig å senke hastigheten, slik at fisken blir håndtert varsommere, som vil gi et bedre resultat.

Utbyttetest

Utbyttetesten som er gjort om bord på Granit gir et godt sammenligningsgrunnlag mellom Yield Optimizer 1 og 2. Resultatene viser at det nye systemet har en økt utbytteprosent på 3% fra Yield Optimizer 1 og 7% bedre enn standard maskin. Dette er de resultatene en hadde forventet og prosjektgruppen mener at en slik oppgradering vil være lønnsomt og investeringen raskt vil betale seg i form av mer salgbart produkt i forhold til råstoffmengden.

Strømbesparelse

Målet var å oppnå 70 % reduksjon i strømforbruk. I prosjektet har man oppnådd ca. 30% reduksjon samt reduksjon pga. strømsparefunksjonen som er vanskelig å tallfeste.

Les mer om prosjektet (FHF-901278) her

 

keyboard_arrow_up