Til innholdet

22.10.2013

Ny utlysning av FHF-stipender

Søknadsfristen er 1. oktober for neste tildeling av "FHF-stipendet". Stipendet skal inspirere studenter som skriver avsluttende hovedoppgave på høyskoler og universitet til å oppsøke fiskeri- og havbruksnæringen.

Kravet for å få stipend på inntil 25 000 kroner er at oppgaven er relatert til fiskeri- og havbruksnæringen og at studenten har avtale med en bedrift og veileder. Stipendet kan brukes til reise og opphold i en bedrift for å samle inn data, analysere, diskutere eller forberede markedsundersøkelse, alt etter fantasi og behov. Halvparten av stipendene er øremerket jenter.

Maricom administrerer stipendordningen som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Innovasjon Norge. Bedrifter og fartøy oppfordres til å melde fra om forskningsmessige oppgaver de ønsker studenter skal løse. For mer informasjon, hvor man også kan laste ned en brosjyre om ordningen .

Spørsmål om ordningen kan rettes til May Britt Manin, telefon 915 815 99 el Søknader sendes: Maricom. c/o Fiskeriforskning, Postboks 6122, 9291 Tromsø

keyboard_arrow_up