Til innholdet
Fotokreditt: Skjermdump fra forskning.no

08.01.2020

Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Ny utlysning; Kartlegge forekomst av kveis hos hvitfisk i norske farvann gjennom året

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å kartlegge forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året

Kveis forekommer naturlig hos hvitfisk i norske farvann. Utlysningen konsentrerer seg om de viktigste kveisartene som kan gi sykdom hos mennesker.

Myndigheter og kunder setter økende krav til at næringen har kontroll på kveisinnholdet i hvitfisk som går til markedet. Dette er begrunnet både med hensyn til mattrygghet (infeksjon og allergi) og estetisk produktkvalitet. Tidligere undersøkelser av kveisforekomst hos hvitfisk fra norske havområder har ikke det detaljeringsnivået som er viktig for næringen. Det legges derfor opp til å gjennomføre en kartlegging av forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året. Denne kunnskapen vil kunne gi industrien det faglige grunnlaget for vurderinger rundt tiltak. Dataene vil videre kunne danne grunnlag for vurderinger rundt behov for oppfølgende tiltak som f.eks. overvåkning.

Målsetting 

Målsetningen med prosjektet er å kartlegge forekomst av kveis-artene Anisakis, Pseudoterranova og Contracaecum hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann over året.

Søknadsfrist er 12.02 kl 14:00

Hele utlysningen kan leses her

Utlysninger

Søknadsfrist: 26.02.2020

Åpen utlysning: Øke verdien av norsk produsert hvitfisk mel

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å forbedre prosesskunnskap og dokumentere næringsinnhold og kvalitet for å øke verdien av norskprodusert hvitfisk mel

Status: Pågående
Søknadsfrist: 30.03.2020

Åpen utlysning: Ressursregnskap for fôrråvarer til laks og regnbueørret 2020

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å komme med søknad for løsning av angitt problemstilling (se nedenfor). Det åpnes for finansiering av 1-2 prosjekter innen angitt tema.

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up