Til innholdet
Fotokreditt: Skjermdump fra forskning.no

08.01.2020

Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Ny utlysning; Kartlegge forekomst av kveis hos hvitfisk i norske farvann gjennom året

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å kartlegge forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året

Kveis forekommer naturlig hos hvitfisk i norske farvann. Utlysningen konsentrerer seg om de viktigste kveisartene som kan gi sykdom hos mennesker.

Myndigheter og kunder setter økende krav til at næringen har kontroll på kveisinnholdet i hvitfisk som går til markedet. Dette er begrunnet både med hensyn til mattrygghet (infeksjon og allergi) og estetisk produktkvalitet. Tidligere undersøkelser av kveisforekomst hos hvitfisk fra norske havområder har ikke det detaljeringsnivået som er viktig for næringen. Det legges derfor opp til å gjennomføre en kartlegging av forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året. Denne kunnskapen vil kunne gi industrien det faglige grunnlaget for vurderinger rundt tiltak. Dataene vil videre kunne danne grunnlag for vurderinger rundt behov for oppfølgende tiltak som f.eks. overvåkning.

Målsetting 

Målsetningen med prosjektet er å kartlegge forekomst av kveis-artene Anisakis, Pseudoterranova og Contracaecum hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann over året.

Søknadsfrist er 12.02 kl 14:00

Hele utlysningen kan leses her

Utlysninger

Søknadsfrist: 15.04.2020

Nye bedøvelsesmetoder ved slakting av laks og ørret

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utvikle og teste ny metode som raskt og effektivt kan bedøve laks, med den kapasitet som kreves i et moderne slakteri.

Status: Pågående
Søknadsfrist: 02.04.2020

Restråstoffanalyser 2020-2022: Tilgjengelighet og anvendelse

FHF lyser ut inntil 2,6 millioner kroner å analysere tilgang på, og anvendelse av, marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Status: Pågående
Søknadsfrist: 24.04.2020

Dokumentere drypptap hos hvitfisk

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK for å dokumentere drypptapet i industrien på råstoff av torsk, sei og hyse ved lagring og transport frem til produksjon.

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up