Til innholdet

22.10.2013

Pumpe-, veie- og tellesystem for levendefangst

Det er nettopp gjennomført en brukerundersøkelse av pumpe-, veie- og tellesystemer for levendefangst. Hensikten har vært å etablere et bedre beslutningsgrunnlag for kystflåten ved valg av vakuum- og injektorsystemer for føring av levende villfisk.

Tema som ble belyst i prosjektet var: - Analyse av pris, service, leveringstid, samt skånsom behandling av fisk for div. vakuum- og injektorpumper - Kartlegging av brukeerfaringer med de mest aktuelle systemer - Anbefaling av løsninger med bakgrunn i båt og fangstmetode, samt nybygg Informasjon ble innhentet fra nøkkelpersoner innen torskeoppdrettsnæringen, brønnbåtflåten, mottaksanlegg for villfisk, utstyrsleverandører, og ikke minst erfarne representanter fra fartøy som driver fangst og føring av levende fisk (først og fremst snurrevadflåten). Arbeidet konkluderer bl.a. med at flere pumpesystem gir akseptable resultat med hensyn til overlevelse og fiskevelferd, men at pumper må brukes på riktig måte. Nye aktører må derfor få en god innføring i levendefiskteknologi generelt, og spesielt sorterings- og lossemetodikk. Oppgradering til mer moderne vakumpumper (min.14?) vil også bidra til å redusere dødeligheten og øke velferden ved håndtering av levende villfisk. Per i dag er ikke alle nødvendige løsninger tilgjengelige, og det må forventes noe prøving og feiling før et kommersielt effektivt system foreligger. Når en har en god løsning på sorteringsproblematikken, vil fartøyer som benytter undertrykkslasting gi den mest skånsomme og effektive håndteringen. Rapporten konkluderer også med at en kan vurdere å innføre normer for tillatte vakuumtrykk ved lasting og lossing, utforming av lasterom. Nærmere informasjon om arbeidet og rapporten kan fås av Norges Fiskarlag v/ Edel Åsjord (edel.aasjord@fiskarlaget.no).
keyboard_arrow_up