Til innholdet

24.06.2020
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Reduksjon av lus ved inntak av mikroalger

Ved å gi laks mikroalger i dietten kan det se ut som den får mindre lus.

Prosjekt:
901464
Les også
Les flere nyheter

Nå foreligger sluttrapport i prosjektet "Oxylipiner – Ny løsning for å redusere lusepåslag på laks"

I prosjektet ble laks gitt fire ulike dietter, hvorav et kontrollfôr, et för med marine oljer, et fôr med calanus oljer og et fôr med kiselalger. Det var sistnevnte som ga lavest lusemengder i dette forsøket. Ingen av fôrene som ble testet påvirket veksten til laksen.  Det er Nofima som har ledet og gjennomført forsøket, og de planlegger nå oppfølgende studier.

keyboard_arrow_up