Til innholdet

24.09.2020
Maja Bævre-Jensen

Resultater fra 2. kv.

Hvert kvartal oppsummerer FHF de prosjekter som har blitt avsluttet i perioden i en rapport. Her finner man lettfattelig informasjon om prosjektet med hovedfunn og vurdering av nærings-nytten. Nå er 2. kvartal klar - en for havbruk og en for villfisk

FHF har i snitt 150 prosjekter pågående til enhver tid, og rundt 70-80  prosjekter som avsluttes hvert år. For å gjøre det lettere for sjømatnæringen å nå tak i resultatene fra avslutta prosjekter så oppsummerer FHF alle avsluttede prosjekter i rapporter per kvartal fordelt på villfisk og havbruk. Rapporten for andre kvartal kan finnes her: 

Havbruk og Villfisk

I innholdsfortegnelsen så er alle prosjektene listet opp. Her har vi også lagt inn en kort setning om hva prosjektet har bidratt med for sjømatnæringen. Dette er gjort slik at det skal være ennå enklere for næringa å se hvilke prosjekter som kan være av relevans for deres hverdag. 

keyboard_arrow_up