Til innholdet

22.10.2013

Samlinger i Tørrfiskforum og Teknisk Forum

FHL industri og eksport driver næringsutvikling, formidling og nettverksbygging i forum for de ulike bransjene. I november er det samlinger både i det nyopprettede Tørrfiskforum og i Teknisk Forum.

Del artikkel

Forumene er viktige samarbeidspartnere for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Her kan næringen komme med innspill til forskningsinnsatsen. Forumene brukes også aktivt til å utforme og gjennomføre prosjekter på vegne av FHF. Samlingene i forumene vil være en viktig arena for formidling av forskningsresultater og informasjon til næringen.

Tørrfiskforum ble etablert 1. september 2002, og gjennomfører sin første samling 20. - 21. november i Svolvær. Det er så langt 30 bedrifter som har meldt sin interesse for å delta i forumet. På samlingen vil det bli fokusert på planlagte FoU-aktivteter i tørrfisk-næringen, utfordringer for å bedre kvaliteten på råstoff til henging, samt merkevarebygging som grunnlag for økt verdiskapning.

Det skal gjennomføres en samling i Teknisk Forum i Bergen 26. - 27. november. På samlingen kjøres det et kurs i "Planlegging, nybygging og ombygging av produksjonsanlegg". Målet med kurset er at bedriftene skal bli bedre byggherrer. Dermed oppnås en bedre lønnsomhet ved gjennomføring av byggeprosjekter og i forhold til fremtidig produksjon. I tillegg skal det gjennomføres et bedriftsbesøk hos Gilde Vest BA.

For utfyllende informasjon eller påmelding til samlingen, ta kontakt med prosjektleder Frank Jakobsen telefon: 77 66 29 50, mobil: 93 45 42 21, e-post: frank.jakobsen@fhl.no.

keyboard_arrow_up