Til innholdet

22.10.2013

Seminar om kongekrabbe i Tana bru

Onsdag 26. mai arrangeres et seminar hvor erfaringer og resultater fra utviklingsprosjektet på fangst og bifangst av kongekrabbe blir presentert. Utviklingsprosjektet har sin basis i handlingsplan fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og det er Fiskerdirektoratet og Havforskningsinstituttet som står som arrangør.

En gruppe sammensatt av fiskere, forskere og forvaltere står for prosjektets innhold og prioritering. Arbeidet har vært konsentrert om følgende to hovedområder: et lettere og mer ressursvennlig fiske etter kongekrabbe med teine reduksjon av kongekrabbe som bifangst i garnfiske etter torsk og rognkjeks, samt alternative fiskeredskap

For mer informasjon ta kontakt med: Gjermund Langedal (gjermund.langedal@fiskeridir.no) tlf. 55 23 80 00 eller Brynjulf Fermann (brynjulf.fermann@fiskeridir.no) tlf. 78 94 19 30.

keyboard_arrow_up