Til innholdet

22.10.2013

Student og bedrift - GRIP SJANSEN!

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lanserer en ny stipendordning med søknadsfrist 1. oktober: Stipender på inntil 25.000 kroner skal inspirere studenter som skriver hovedoppgaver på universiteter og høyskoler til å oppsøke fiskeri- og havbruksnæringen. Samtidig utfordres bedrifter og fartøy til å finne forskningsmessige problemstillinger og åpne dørene for samarbeid.

Del artikkel

Andelen akademisk personell i fiskeri- og havbruksnæringen er lav i forhold til andre bransjer. Det er en utfordring for fiskerinæringen å tiltrekke seg denne type arbeidskraft. -Fiskeri- og havbruksnæringen er en av de store kommende vekstnæringer med gode karrieremuligheter for ungdom, sier sekretariatsleder Terje Flatøy i FHF. Stipendordningen retter seg mot studenter med ulike spesialfelt for å dekke hele verdikjeden, alt fra fiskerifag, teknologi og økonomi til kvalitet, samfunnsfag, design og markedsføring. - Jeg tror og mener at studentene kan finne svært interessante oppgaver innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.

Den enkelte student kan samtidig løse viktige oppgaver for å bringe næringen fremover, understreker Flatøy.

I første omgang er det avsatt avsatt en million kroner til stipender for 2002 og 2003. SND bidrar med 50 prosent. Halvparten av stipendene er øremerket jenter. Stipendet kan brukes til reise og opphold i en bedrift for å samle inn data, analysere, diskutere eller forberede markedsundersøkelse, alt etter fantasi og behov. Kravet er at oppgaven er relatert til fiskeri- og havbruksnæringen og at studenten har avtale med en bedrift og veileder.

Mer generelle oppgaver kan også gjøres i samarbeid med næringsorganisasjonene. For at studenter skal komme i kontakt med næringen og senere skape en karriere der, oppfordres også bedriftene til å legge frem problemer de ønsker å få løst.

Fiskerinæringens Kompetansesenter (Finko) som administrerer ordningen, vil legge ut forslag til oppgaver på hjemmesiden www.finko.no. - Vi i Finko hjelper gjerne til med å koble studenter og bedrifter sammen, sier daglig leder i Finko, May Britt Manin. ? Linken mellom student og bedrift er viktig.

keyboard_arrow_up