Til innholdet

22.10.2013

Studentstipender i 2004

Søknadsfristen for første runde av årets FHF-stipendet er utsatt til 15. mars. Stipendet skal inspirere studenter som skriver avsluttende hovedoppgave på høyskoler og universitet til å oppsøke fiskeri- og havbruksnæringen.

Del artikkel

For de som ikke rekker å søke til første runde, vil det være ny utlysning allerede 1. mai. Kravet for å få stipend på inntil 25 000 kroner er at oppgaven er relatert til fiskeri- og havbruksnæringen. Studenten må også ha avtale med en bedrift og veileder. Stipendet kan brukes til reise og opphold i en bedrift for å samle inn data, analysere, diskutere eller forberede markedsundersøkelse, alt etter fantasi og behov.

Halvparten av stipendene er øremerket jenter. Finko administrerer stipendordningen på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Bedrifter og fartøy oppfordres til å melde fra til Finko om forskningsmessige oppgaver de ønsker studenter skal løse eller formidle ønske om kontakt med en student.

For mer informasjon, Finkos hjemmesidehvor også bedriftsoppgavene annonseres. Her er også eksempler på studenter fra tidligere tildelinger som forteller om oppgavene sine og hvordan de samarbeider med bedrifter.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Fiskerinæringens Kompetansesenter på telefon 77 66 29 30. Søknader sendes: Fiskerinæringens Kompetansesenter (Finko). 9291 Tromsø Informasjonsbrosjyre om stipendordningen ligger som vedlegg i høyre grå meny.

keyboard_arrow_up