Til innholdet

22.10.2013

Teknisk Forum i Hammerfest 11. ? 12. mars

Den nye automatiserte filetlinjen for hvitfisk som er utviklet med finansiering fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningfond, er et av flere interessante tema i Teknisk Forum denne gangen. Innføring i nye forskrifter og direktiver står også på dagsorden når tekniske ledere i fiskeforedlingsbedriftene samles.

Del artikkel

Det har skjedd viktige endringer når det gjelder lover og forskrifter for bygging, installasjon og drift av kuldeanlegg, hovedsakelig med bakgrunn i at det norske regelverket skal tilpasses EU-regler. Derfor har vi fått Hans T. Haukås til å holde et lite kurs om det nye Trykkdirektivet og Brukerforskriften som erstatter den gamle Ammoniakkforskriften, og hvilke konsekvenser det får for bedriftene.

Påsamlingen skal det være to innlegg knyte til automatisering i fiskerinæringen. Bedriftene får presentert den nye automatiserte filetlinjen for hvitfisk som er under utvikling i et samarbeid mellom bl.a. Marel A/S, Carnitech A/S og FHL, og hvilke utfordringer dette vil stille til teknisk personell. Videre vil det være et innlegg v/Jan O. Buljo fra SINTEF der han beskriver utviklingstrekk ved automatiseringen i fiskeforedlingsbedriftene, gir oss noen smakebiter på den utviklingen som har skjedd, og beskriver hva denne utviklingen betyr for det fremtidige kompetansebehovet til teknisk personell.

Fremtidens pelagiske innfrysningsbedrift Linken er dessverre fjernet Global Fish AS har startet byggingen av ?Fremtidens pelagiske innfrysningsbedrift? i Hjørnungavåg i Hareid kommune. På samlingen har vi fått Tom Ståle Nordtveit ved SINTEF til å presentere prototypen som nå bygges i full skala, og som betyr store forandringer i bruk av teknologi i forhold til den som benyttes i dag. Pakke- og innfrysingsprosessen er integrert og betydelig automatisert. Videre skal fisken ikke kartongpakkes før innfrysing, men pakkes i plastemballasje.

Gjennom mer automatisering, lavere emballasjekostnader og mindre energiforbruk er målet å redusere produksjonskostnadene.

Onsdag 12. mars skal medlemmene i Teknisk Forum besøke Norway Seafoods Hammerfest A/S, som er en topp moderne fiskeforedlingsbedrift 15 min. kjøring ut fra Hammerfest. For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Frank Jakobsen. Tlf. 77 66 29 50, mobil 93 45 42 21, e-post frank.jakobsen@fhl.no

keyboard_arrow_up