Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

551024

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 551024
Status: Avsluttet
Startdato: 23.08.2005
Sluttdato: 09.03.2006

Pilotprosjekt på bendelmark

  • Sluttrapport
    Bendelorm hos laks: Utprøving av nye behandlingsmidler og utvikling av et in vitro bioassay for måling resistens overfor praziquantel
Fiskehelse: Prosjekt for å teste ut alternative behandlingsmidler mot bendelorm i laks
Målsetting:
Hovedmålet med dette pilotprosjektet er å teste ut mulige alternative behandlingsmidler mot bendelorm (Eubothrium sp.) i laks, med hensyn på effekt og bivirkninger og å starte utviklingen av et in vitro bioassay med behandlingsmiddelet praziquantel.

Viktige delmål i dette vil være:
1. Uttesting av fire alternative behandlingsmidler i forsøk med tvangsfôring av laks infisert med Eubothrium sp. — registrere effekt og bieffekter.
2. Starte utviklingen av et in vitro bioassay for måling av Eubothrium sp. sensitivitet overfor praziquantel og andre alternative behandlingsmidler.

Bakgrunn: Bendelormen Eubothrium crassum hos laks tilhører phylum; Platyhelmintes (flatmarker), subklasse Eucestoda, overfamilie Pseudophyllidea. Bendelormen; Eubothrium sp. hos laks finnes og smittes både i ferskvann og i saltvann. Det er derfor mulig at det er to ulike arter. Ferskvannsformen benevnes som Eubothrium crassum, mens saltvannsformen benevnes foreløpig som Eubothrium Sp.

Bendelorm (Eubothrium sp.) forårsaker store tap for norsk oppdrettsnæring, ved at den gir redusert vekst og økt fôrfaktor på infisert fisk. Det er funnet signifikante forskjeller i vekst hos laks i oppdrett mellom laks med uten Eubothrium sp. og det er klart at bendelorminfeksjoner står for et betydelig økonomisk tap. Det er også mulig at immunforsvar blir redusert ved infeksjon av bendelorm. Et annet viktig element er at for laks eller ørret som blir solgt usløyd, vil funn av bendelorm ha negative markedsmessige konsekvenser. Det er også etisk uforsvarlig å la fisk gå igjennom produksjonssyklusen med en vedvarende infeksjon med bendelorm.
Bendelorm blir i dag behandlet med legemiddelet praziquantel (tidligere registrert som Droncit vet.) Det er rapportert om økende problemer med effekt av praziquantel i behandlingen av laks med bendelorm (Eubothriurn sp.). Flere studier gir en indikasjon på at Eubothrium sp. har utviklet resistens mot praziquantel. Oppdrettsnæringen har pr. i dag ingen gode alternative midler og har derfor et akutt behov for nye behandlingsmidler.

Prosjektet er et samarbeidprosjekt mellom Norges veterinærhøyskole, Marine Harvest Norge og Skretting AS.

Kontakt person: Elisabeth Aasum, Skretting AS
keyboard_arrow_up