Til innholdet

Prosjektnummer

900237

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900237
Status: Avsluttet
Startdato: 01.04.2009
Sluttdato: 31.12.2009

Artikler om sikre arbeidsoppgaver ved oppdrettsanlegg

På bakgrunn av intervjuer og observasjoner i oppdrettsnæringen har Studio Apertura konkludert med at sentralisering, spesialisering og fragmentering fører til behov for et mer systematisk sikkerhetsarbeid. Dette er basert på intervjuer og observasjoner blant driftsledere, røktere og kvalitetsledere fra fem forskjellige oppdrettsselskaper og sju forskjellige lokaliteter, samt et dykketeam og besetningen ved to brønnbåter og en fôrbåt.

Den populærvitenskapelige artikkelen, “Hvordan unngå fare på merde”, har anbefalinger for hvordan ulykkestallene i havbruk kan reduseres. Artikkelen er publisert på FHF sine nettsider og forskning.no.

Den vitenskapelige, engelske artikkelen om beslutningstaking i operasjoner ved oppdrettsanlegg, ble presentert på NEON-konferansen (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge) 19.–20. november 2009. Den ble skrevet etter standardene til tidsskriftet Safety Science (men den blir kanskje publisert ved lavere rangerte tidsskrifter). Artikkelen ble ikke offentlig tilgjengelig på Internett ved prosjektavslutning. Den ble imidlertid publisert i Safety Science i 2010. Et sammendrag på engelsk (nedenfor) og mulighet for bestilling finnes på ScienceDirect sin nettportal her.

Results achieved
English abstract
Aquaculture is the most accident exposed industry in Norway, after fisheries.

Interviews and observations of 55 persons in twelve aquaculture companies indicate that management rely on operating workers to make all safety-decisions in the operations, for both their biological product and themselves. Still, there is no published research about aquaculture decision-making.

Given the reliance in decisions on the net cages, and the industry’s accident rate, it seems important to investigate how and why safety-related decisions are made. This paper explores criteria and constraints for decision-making in sharp end operations at fish farms. Two common situations with risk of loss are described and analyzed according to relevant research:
• Net cage damage discovered during feeding. How to manage both planned tasks and necessary modifications?
• The well boat crew must get the fish to the harvesting plant, but the weather is bad. How to handle tasks, time pressure and unstable conditions?

The findings show that decision-makers often neglect personnel safety on behalf of product safety. Even though criteria and constraints largely coincide with theory and are similar in the two example operations, the personnel safety outcome is different. In daily operations there is major risk for the operating personnel, while in the rare well boat operations the conditions best for the fish also prevent personnel harm.

When dealing with a biological production process ordinary safety measures are inadequate – because when activities need to be done at the exact right time for the product to be profitable, personnel safety comes second.

Complete article
The complete article is available from ScienceDirect’s site, here.
Prosjektet er basert på et ønske om å formidle resultater fra forskningsprosjektet Havbruk og intelligente transportsystemer (HITS), som har vært en del av Norges forskningsråds MAROFF-program (program for maritim virksomhet og offshoreoperasjoner). HITS-prosjektet har omhandlet sikker og effektiv transport ved havbruksanlegg, og ble startet i 2007, med avslutning i 2009.
Å utarbeide en vitenskapelig, engelsk artikkel om beslutningsprosessen som leder frem til sikre kontra utrygge arbeidsoperasjoner på oppdrettsanlegg, samt en populærvitenskapelig, norsk artikkel om samme tema.
Den vitenskapelige, engelske artikkelen skal føre til utdyping, kvalitetssikring og formidling av forskningsresultater om HMS i havbruksnæringen. Den norske, populærvitenskapelige artikkelen skal formidle tilsvarende kunnskap til den norske oppdretssnæringen og derigjennom bidra til større sikkerhet.

Artiklene skal presentere data fra en undersøkelse i oppdrettsbransjen, med anerkjente modeller om forhold som påvirker og er en del av beslutninger som tas i arbeidsoperasjoner. Den skal skrives av forskningsassistent Kristine Vedal Størkersen ved Studio Apertura, som er en avdeling ved NTNU Samfunnsforskning.

Partnere i HITS er SINTEF Fiskeri og havbruk, Kongsberg Seatex, Fiskeridirektoratet region Trøndelag, Kystverket Midt-Norge, Rambøll, Semekor og NTNU Samfunnsforskning. Se www.fargisinfo.com/hits for mer informasjon om HITS-prosjektet.

Faktisk gjennomføring
Det ble planlagt å bruke fem uker på ren artikkelskriving. I tillegg gjennomførte artikkelforfatteren et ukeskurs i akademisk skriving i York i mai. I forkant ble det gjort klart et artikkelutkast, og begge artiklene ble fullført i etterkant. (Kurset var ikke nødvendig for å skrive artikkelen i seg selv, men inngikk i artikkelforfatterens egenutviklingsplan, og var derfor en del av arbeidsgivers finansiering av prosjektet).

Det tas sikte på å publisere den norske artikkelen på FHFs nettsider og forskning.no så snart den er ferdig, og dette ble gjort. Kopier av artikkelen ble også delt ut på FHFs stand under Aqua Nor 2009.

Den vitenskapelige, engelske artikkelen vil bli forsøkt publisert i relevante tidsskrifter (en prosess som ofte er tidkrevende, og som fortsatt pågikk ved prosjektavslutning).
keyboard_arrow_up