Til innholdet

Prosjektnummer

900499

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900499
Status: Avsluttet
Startdato: 25.08.2010
Sluttdato: 26.08.2010

Strategisamling om fangstbasert akvakultur, mellomlagring og låssetting

FHF inviterte til strategisamling om fangsbasert akvakultur, mellomlagring og låssetting. På samlingen gjennomgås siste nytt om forskning og utvikling (FoU), i tillegg til at næringens videre FoU-behov tas opp til diskusjon.

Samlingen var en møteplass for forskere og næringsutøvere der kunnskap/kunnskapsbehov og praktisk erfaring ble diskuteres. FoU-behov som kom fram på samlingen vil bli tatt med i det videre arbeidet i FHF.

Det var ca. 50 deltakere på møtet.

Fiskeri- og havbruksnæringas forskningsfond (FHF) ønsker avholde strategisamling for fangstbasert akvakultur, mellomlagring og låssetting for å kartlegge FoU-behovene fremover på dette området
Å arrangere en strategisamling om fangstbasert akvakultur, mellomlagring og låssetting der siste nytt om forskning og utvikling samt næringens videre FoU-behov skal belyses.
Samlingen vil være en møteplass for forskere og næringeutøvere der kunnskap/kunnskapsbehov og praktisk erfaring kan diskuteres.

FoU-behov som kommer fram på samlingen vil bli tatt med i det videre arbeidet i FHF.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) inviterer 25.–26. august til strategisamling i Bodø om fangstbasert akvakultur, mellomlagring og låssetting.

På samlingen gjennomgås siste nytt om forskning og utvikling (FoU), i tillegg til at næringens videre FoU-behov tas opp til diskusjon.

Møtet er åpent for alle interesserte.
Foredragene vil bli gjort tilgjengelig på FHFs nettsider i etterkant av samlingen.
keyboard_arrow_up