Til innholdet

Prosjektnummer

900507

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900507
Status: Avsluttet
Startdato: 01.08.2010
Sluttdato: 31.10.2010

Seminar og informasjonshefte om klippfisktørking 2010

Resultater fra prosjektet er publisert i brosjyren “Klippfisk og energi”. Tørkeseminar ble avholdt som planlagt høsten 2010.

I perioden 2005–2009 har SINTEF Energi AS utført flere FoU-prosjekt med fokus på tining av saltfisk, samt tørking og lagring av klippfisk. Det har vært gjennomført målinger av mange forskjellige industrianlegg for å kartlegge driftsforhold og energibruk. Med bakgrunn i disse målingene, er det blitt gjort beregninger som viser et stort potensial for energieffektivisering ved mindre og større endringer i driftsforhold.

Industrien benytter forskjellige typer tørkeanlegg i sin produksjon, men kunnskap rundt drifting av anlegget for å oppnå en optimal tørkeprosess er liten. Stort sett driftes anleggene slik ”de alltid har gjort”, og det er minimalt med automatisering. Fra industrien er det uttrykt ønske om mer kunnskap omkring tørketeknologi generelt, samt hva som skal til for å drifte et anlegg optimalt. Også kunnskap rundt prinsippene ”langblåst” og ”tverrblåste” tørker er av interesse. F.eks., hvorfor er den ene teknologien å foretrekke framfor den andre? Kunnskap om fuktig luft og drifting av anlegg er vesentlig for å løfte kompetansenivået blant klippfiskprodusentene. 

• Å utvikle informasjonshefte til industrien som inneholder basiskunnskap om tørkeprosesser.
• Å gjennomføre formidling og opplæring på seminar høsten 2010 innen tørketeknologi, spesifikt sluttørking i egnet lager.

Forprosjektet skal gi en bedre forståelse for drifting av tørkeanlegg og hvordan dette har betydning for jevnere produktkvalitet, økt effektivitet og lavere energiforbruk hos produsenter.

Prosjektet kan bidra til oppstarting av et felles prosjekt gjennom statsforetaket Enova. Sistnevnte har som oppgave å styrke arbeidet med en klimavennlig energiomlegging i Norge.

1. Utarbeidelse av informasjonshefte rettet mot industrien. Informasjonsheftet vil inneholde grunnleggende tørketeknologi i tillegg til oppnådde resultater fra senere forskning, og råd om enkle tiltak for å bedre tørkeprosessen.
2. Gjennomføring av et dagsseminar med representanter fra klippfisknæringen og aktuelle utstyrsleverandører.
Informasjonshefte distribueres elektronisk til næringen via www.fhf.no og www.fhl.no. I tillegg vil heftet bli delt ut i aktuelle fora og seminar der dette er egnet.
keyboard_arrow_up