Til innholdet

Prosjektnummer

900685

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900685
Status: Avsluttet
Startdato: 15.09.2011
Sluttdato: 28.02.2013

Ny flåsnurpe for ringnotflåten

Tap av pelagisk fisk over flåen er slett ikke uvanlig, spesielt i dårlig vær, og ved stor tunge kast. Det er neppe de store mengdene fisk som tapes, men det er ikke noe pent syn når det ligger store flak med fisk og flyter rett utenfor fartøyet. Metodikken som ble lansert for å bøte på dette problemet, er en enkel og relativt billig måte å løse dette problemet på.
 
De to første versjonene av den nye flåsnurpa fungerte etter hvert tilfredsstillende, og hadde nok potensial til å redusere tap av fisk til et minimum. Begge versjonene kunne imidlertid ha i seg svakheter som det var vanskelig å forutse før man fikk testet anordningene under de forhold de var beregnet for, nemlig ved store fangster. Ved å plassere garneringen for den nye flåsnurpa 1,5 meter ned i linet midt i tørka, og deretter løfte opp en del av tørka for å hente opp “slakk” slik at flåtelna kunne heises godt opp av vannet, så strammet man samtidig opp en del av linet i tørka. Resultatet ble at det dannet seg en streng av stramt notlin som tok opp mer belastning enn lin andre steder i tørka. De to første versjonene av nye flåsnurpe kunne i verste fall ha ført til sprengning.
 
Den siste versjonen av flåsnurpa synes derimot å ha gode muligheter for å kunne bli en fast del av utstyret i tørka på not i fremtiden. Dagens flåsnurpe beholdes, og det er ikke noen forandring av oppbygging, styrkeforhold og bruk av denne flåsnurpa. Den nye flåsnurpa med tilhørende lin, tauverk og montering påvirker ikke tørka negativt, hverken med hensyn til håndtering eller styrke. Denne anordningen danner en effektiv sperre for fisk som ellers hadde hatt mulighet til å renne ut av nota når flåtelna går ned under trenging og under pumping. Etter avtale med M/S “Sjarmør”, vil denne tredje og siste versjon av flåsnurpa bli testet i fartøyets not ut 2013. Etter dette vil konseptet bli evaluert og presentert for forvaltning, redskapsindustri samt notfiskere i alle fartøygrupper.
Det er betydelig oppmerksomhet rundt ansvarlig utnyttelse av fiskeriressursene. Dette innebærer bl.a. at man ikke skal skade fisk som ikke tas om bord under utøvelse av fiske, jf nye forskrifter om dette. Fisk som “renner” over flåen under trenging, særlig ved store, tunge notkast, er ikke ønskelig. En nyutviklet flåsnurpe som hindrer at fisk unnslipper på denne måten vil kunne bidra til at notfiske blir mer ressursvennlig og dermed bidra til å styrke bærekraftig fiskerier.

Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan for 2011. Under Fangstteknologi står det at man ønsker å “Bidra til utvikling av notteknologi for skånsom slipping av fangst og mengdebegrensning”. Prosjektet vil knyttes tett opp til det pågående FHF-prosjektet “Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi” (FHF-900514), og ha felles prosjektledelse og styringsgruppe med dette.
Å utvikle en ny flåsnurpe som hindrer at fisk unnslipper over flåen i et notkast.
Fisk som flyter over flåen under trenging, særlig i store notkast og i dårlig vær, er lett synlig og vil kunne gi inntrykk av uansvarlig fiske selv om kvantum sluppet fisk ikke nødvendigvis er så stort. Gjennom endringer i flåsnurpas konstruksjon, kan man hindre at fisk unnslipper på denne måten. Dette vil kunne bidra til at notfiskeriene blir mer ressursvennlige og derigjennom også føre til færre konfrontasjoner mellom fiskerinæringen og fiskeriforvaltningen, kontrollinstanser og miljøorganisasjonene.
Slik som flåen er konstruert på dagens nøter blir overtelna hengende i bukter under innhaling av nota. Særlig i dårlig vær og/eller når det er store, tunge fangster i nota, vil fisk i overflaten kunne flyte eller vaskes over flåen. For å unngå/redusere dette problemet, vil man i dette prosjektet forsøke ulike tilpasninger av flåen. I første omgang vil man konstruere en ny flåsnurpe inne i tørka, ca 1,5 m under den eksisterende flåsnurpa. Det må settes inn ny garnering, fellingstau og ringer. Dette må gjøres på en slik måte at nota/tørka ikke blir svekket. Dagens flåsnurpe vil virke som et skjørt som flyter i overflaten og hindrer at fisken går over flåen.

Det planlegges å gjøre disse endringene i nota til FF Endre Dyrøy, som allerede har inngått en leieavtale med Havforskningsinstituttet  for å gjennomføre ulike forsøk i tilknytning til prosjektet “Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi” (FHF-900514). Funksjonaliteten til den nye flåsnurpa vil bli testet ut under makrellfisket høsten 2011 og på sildefisket vinteren 2011/2012 om bord på FF Endre Dyrøy.

Dersom den nye flå-konstruksjonen viser seg å være funksjonell, vil detaljene omkring konstruksjon og montering offentliggjøres gjennom FHF og Havforskningsinstituttet sine nettsider snarest mulig og ved Nor-Fishing i Trondheim 2012, slik at den kan tas i praktisk bruk av notflåten på et tidlig tidspunkt.

Dette prosjektet vil gjennomføres i nær sammenheng med FHF-prosjektet “Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi” (FHF-900514), Det vil ikke være aktuelt å etablere en egen styrings- eller referansegruppe for prosjektet, men den allerede eksisterende styringsgruppen for notteknologi-prosjektet vil knyttes til prosjektet.
Dette prosjektet vil gi praktiske resultater i form av konstruksjonstegninger for en ny flåsnurpe. Disse vil offentliggjøres så snart mulig på FHF og Havforskningsinstituttet sine nettsider. Det kan også være aktuelt å henvise til resultatene på hjemmesidene til Fiskebåtredernes Forbund, Norges Sildesalgslag og andre av fiskerinæringens organisasjoner. Et faktaark som beskriver resultatene og konstruksjonen skal legges fram ved Nor-Fishing 2012.
keyboard_arrow_up