Til innholdet

Prosjektnummer

900801

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900801
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2012
Sluttdato: 31.05.2012

Arbeidsmøte om levende sjømat

Møtet var et arbeidsmøte hvor det ble lagt frem hvilke prosjekter som var i gang innenfor levende sjømat fra ulike FoU-miljøer.

Det som kom frem som den største utfordring var etablering av en mellomlagringsstasjon (HUB) i tilknytning til Gardermoen. Målet med dette er å restituere de ulike artene i HUB før de sendes ut i markedet. Man får også en buffer av sjømat. Logistikken mot markedet er også en stor fordel ved å få på plass en HUB ved Gardermoen.

Næringen vil ha på plass risikoavlastning og hjelp med investeringer til et slikt anlegg. Her er ikke FHF riktig virkemiddel.

Det er mange andre FoU-oppgaver man kan se på i forbindelse med en HUB:
• Velferd ved transport til en HUB.
• Restitusjonstid i HUB til ulike arter.
• Hvilke arter kan man ha påsamme sirkulasjon.
• Logistikkløsninger og emballasje for levende sjømat.

Man ble ikke enig om et omforent prosjekt innenfor dette i løpet av møtet.
Et av hovedpunktene i handlingsplanen for 2012 for marine ressurser er “levende fangst, lagring og marked”.
 
Levende sjømat har en lang tradisjon i Asia og Midt-Østen, og er innarbeidet i restauranter i Asia. Denne utviklingen ser man også i Europa. Salg av levende sjømat gir flere fordeler. Man oppnår en høy pris på levende sjømat av god kvalitet som kan gi verdiskapning og lønnsomhet. Det sikrer også en regelmessig leveranse og god kvalitet ut til kunde. Kongekrabber er i startgropen og andre aktuelle arter er taskekrabbe, sjøkreps, kråkebolle, blåskjell, østers og kamskjell.

Innenfor dette området er det behov for investeringer både på fartøy og mottaksanlegg, bl.a. er det nødvendig å etablere en pakkestasjon for levende sjømat. Her vil det spesielt være viktig å koordinere FHF sin innsats opp mot øvrig virkemiddelapparat og spesielt Innovasjon Norge vil være en viktig bidragsyter.
Å følge opp FHFs prioriteringer innenfor levende fangst, lagring og
marked gjennom:
• Å bidra til økt kunnskap om transport og lagring av levende sjømat.
• Å gi næringsaktørene mulighet til å presentere FoU-utfordringer i næringskjeden.
Møtet vil gi problemstillinger til et hovedprosjekt for å bidra til økt kunnskap om transport og lagring av levende sjømat.
Det vil bli holdt et arbeidsmøte 10. mai 2012 på Radisson Blu Gardermoen hvor de sentrale næringsutdøvere og forskning blir invitert.

Hver næringsaktør presenterer først problemstillinger og utfordringer for de ulike artene. FoU-institusjonene får så tid til å presentere hva som er gjort og anbefalinger videre.
Det blir skrevet referat fra møtet og presentasjoner blir lagt til prosjektet.
keyboard_arrow_up