Til innholdet

Prosjektnummer

901163

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901163
Status: Avsluttet
Startdato: 22.09.2015
Sluttdato: 31.12.2016

Sjømat og helse-konferansen 2016

Sjømat og helse-konferansen ble et arrangement med stor deltakelse, gode presentasjoner og mange nyttige diskusjoner innenfor temaet sjømat og helse.
 
Presentasjonene er tilgjengelige på FHFs konferanseside og tilsvarende konferanseside hos Norges forskningsråd. 
Siste nytt fra forskningsfronten om sjømat og helse er tema når Norges forskningsråd og FHF arrangerer konferanse i Bergen 14.–15. september 2016. Konferansen så nærmere på siste nytt innenfor forskning og kunnskap om sjømat og helse og belyste både utfordringer og muligheter.

Sammenhengen mellom sjømat og helse er særlig aktuell, sett i lys av både regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning, masterplanen for marin forskning og den nye folkehelsemeldingen.
Å sikre at Norge er en ledende kunnskaps- og forskningsnasjon med vekt på sammenhengen mellom sjømat og helse.
Man ønsker å etablere en nasjonal arena for forskningsinnsats og kunnskapsbehov i skjæringspunktet mellom sjømat og folkehelse.

Målgruppen er norske forsknings- og utdanningsmiljøer, myndigheter og næringsliv.
Både helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg deltok med innlegg under åpningssesjonen på konferansen. Det globale perspektivet på sjømatens betydning for helse og matsikkerhet ble belyst av dr. Francesco Branca, direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO) sin ernæringsavdeling og professor Anna Lartey, direktør i FNs ernærings- og landbruksorganisasjon (FAO) sin divisjon for ernæring- og matsystemer.
Presentasjonene legges ut på FHF og Norges forskningsråds nettsider etter endt konferanse.
keyboard_arrow_up