Til innholdet

Prosjektnummer

901896

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901896
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2024
Sluttdato: 31.01.2026

Bestemmelse av restholdbarhet ved bruk av hyperspektral avbildning

​For øyeblikket er det ingen instrumentell metode for å screene sjømatprodukter og anslå hvor mye lengre produkter kan være egnet for salg (lagringstid). VIS/NIR-spektroskopi har nylig vist seg å være en lovende teknikk, som estimerer holdbarhet på en rask, ikke-destruktiv måte som gjør den egnet for industriell bruk, se prosjektet Videreutvikling av VIS/NIR-spektroskopi som metode for bestemmelse av kvalitet (FHF-900749). Imidlertid må de foreløpige resultatene av studien utvides og valideres under flere scenarier, og dette vil da være utgangspunkt for kommersialisering av metoden. 
Hovedmål
Å utvikle, implementere og teste en robust algoritme for å kvantifisere holdbarhet for fersk torsk basert på hyperspektral avbildning (Maritech Eye).

Delmål
• Å etablere en robust og pålitelig referansemetode ved å bruke et ekspertpanel med deltakere fra industri, handel og myndigheter, for å beskrive sensoriske egenskaper til torsk når holdbarheten utløper.
• Å bestemme omfanget av lagringsforsøk – hvor mange prøver som er nødvendige, hvilke dager prøvetaking skal utføres, når prøver skal testes, hvilke variabler som påvirker holdbarheten som skal testes osv.
• Å utføre småskala lagringsstudier for å dokumentere variasjon i gjenværende holdbarhet på grunn av varierende forbehandling (dvs. håndtering, miljøfaktorer, sesong osv.) og få hyperspektrale bilder for modellutvikling.
• Å utvikle multivariate modeller for å forutsi gjenværende holdbarhet av torsk fra hyperspektrale data ved å bruke sensorisk evaluering som referanse.
• Å komme med anbefalinger for et oppfølgingsprosjekt for å integrere utviklet løsning i en industriell setting.
​Ved å integrere hyperspektral avbildning i sine eksisterende prosesser, kan sjømatprodusenter og distributører få sanntidsinnsikt i ferskheten og kvaliteten på produktene sine. Dette muliggjør mer presis lagerstyring, reduserer matsvinn og forbedrer produktsikkerheten. Leverandører kan proaktivt identifisere og fjerne ødelagt eller forringet sjømat fra forsyningskjeden og bruke fisk av lavere kvalitet til produktlinjer med lavere krav. Produsentene kan også velge hvilke produkter som er best for eksport basert på forventet holdbarhet. I tillegg gir det industrien mulighet til å møte regulatoriske bestemmelser og kvalitetssikringsstandarder effektivt, noe som styrker forbrukernes tillit. Som et resultat vil sjømatindustrien vinne ikke bare i form av reduserte kostnader og minimalt avfall, men også i form av forbedret produktkvalitet, som til slutt fremmer langsiktig bærekraft og vekst. 
Prosjektet er delt opp i tre faglige arbeidspakker (AP-er):

AP1: Her vil Nofima-forskere samarbeide med industrieksperter for å utvikle en referansemetode for å bestemme utløpspunktet for prøver.

AP2: I denne arbeidspakken vil en kjøre lagringseksperimenter og hyperspektral avbildning for analyse.

AP3: Her vil man utvikle algoritmer for å forutsi holdbarhet fra de hyperspektrale dataene.

Prosjektorganisering: Nofima vil være ansvarlig for utvikling av referansemetoden i samarbeid med bransjeeksperter, drift av lagringseksperimenter, algoritmeutvikling og prosjektadministrasjon. Lerøy og Maritech vil gi veiledning om industrielle krav.
​Resultatene vil presenteres i en populærvitenskapelig artikkel på Nofima sin nettside og hvis det passer, i vitenskapelige publikasjoner. I tillegg til faglig rapport vil også resultatene kunne presenteres på et næringsrettet arrangement i regi av FHF etter at prosjektet er avsluttet og i en video for å illustrere metode og bruk. 
keyboard_arrow_up