Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1880 prosjekter

Prosjektnr: 131101
Varighet: 2001 - 2001
Status: Avsluttet

Arbeidsmøte om redskapsteknologi

Prosjektnr: 131091
Varighet: 2001 - 2001
Status: Avsluttet

Workshop helse, miljø og sikkerhet

Prosjektnr: 131084
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Nettverksmøtet Sats på torsk 2006–2008

Nettverksmøtet “Sats på torsk” er et samlingssted for aktører i næringen og en viktig arena for kunnskapsformidling mellom næring, forvaltning og forskning knyttet til torskeoppdrett. Nettverket administreres og ledes av Norsk Sjømatsenter og er basert på egeninnsats, medlemsko ...
Prosjektnr: 131071
Varighet: 2001 - 2001
Status: Avsluttet

Fisk 2001

Prosjektnr: 131064
Varighet: 2005 - 2005
Status: Avsluttet

Kysttorsk-seminar 2005

Prosjektnr: 131051
Varighet: 2001 - 2001
Status: Avsluttet

Arbeidsmøte sporbarhet

Prosjektnr: 131044
Varighet: 2005 - 2005
Status: Avsluttet

Fiskerikonferanse på Myre fra 21. til 22. april 2005

Prosjektnr: 131031
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Workshop produktutvikling

Prosjektnr: 131022
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Frisk fisk-konferansen 2007

keyboard_arrow_up