Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 431 prosjekter

Prosjektnr: 141011
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Handlingsplan for filetindustrien (hvitfisk)

Prosjektnr: 131291
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

Pelagisk workshop 18. til 19. november 2003

Prosjektnr: 131181
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Workshop om kongekrabbe i Vadsø 19. juni 2002

Prosjektnr: 131171
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Workshop om sei 2002

Prosjektnr: 131151
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Workshop om utviklingsmuligheter i rekeindustrien

Prosjektnr: 131144
Varighet: 2004 - 2004
Status: Avsluttet

Workshop kreps

Prosjektnr: 131084
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Nettverksmøtet Sats på torsk 2006–2008

Nettverksmøtet “Sats på torsk” er et samlingssted for aktører i næringen og en viktig arena for kunnskapsformidling mellom næring, forvaltning og forskning knyttet til torskeoppdrett. Nettverket administreres og ledes av Norsk Sjømatsenter og er basert på egeninnsats, medlemsko ...
Prosjektnr: 122011
Varighet: 2002 - 2002
Status: Avsluttet

Kvalitetsavvik på skinnfrie sildefileter

Prosjektnr: 121064
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Utarbeidelse av handlingsplan for klippfisknæringen 2008 – 2011

keyboard_arrow_up