Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 2007 prosjekter

Prosjektnr: 901758
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Konsekvenser av makrellregulering og markedsadgang for makrell

​Makrell har fra midten av 80-tallet gått fra å være en relativt lavt betalt og dårlig utnyttet ressurs til å bli Norges nest viktigste villfisk. I 2021 eksporterte vi om lag 390.000 tonn makrell, til en verdi på nesten 6 milliarder kroner. Samtidig er makrellen utfordrende, med ...
Prosjektnr: 901769
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kartlegging av effekter av ketolinsyre fra pelagisk fisk på insulinfølsomhet, fettlever og diabetisk nevropati

​Forekomsten av fedme øker over hele verden, og er en av de største helseutfordringene vi står ovenfor. Fedme fører til en rekke metabolske endringer som gir økt risiko for å utvikle flere ikke-smittsomme sykdommer som hjertekarsykdom og type 2 diabetes (T2D). Fettvevet er et eff ...
Prosjektnr: 901791
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Merke- og sporingsteknologi for kongekrabbe

Det er betydelig risiko for omgåelse av gjeldende regulatoriske krav til korrekt registrering av ressursuttaket og andre reguleringer i forbindelse med fangst av kongekrabbe. Den offentlige utredningen NOU 21:19 foreslår en rekke tiltak som baserer seg på digitalisering og di ...
Prosjektnr: 901741
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Effektiv pakking av liten klippfisk (KING)

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner før tørking. Etter tørking sorteres klipp ...
Prosjektnr: 901763
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks og ørretslakterier

​Havbruksnæringen benytter i dag store mengder fersk- og sjøvann under produksjon. HL.Skjong AS mener å ha forslag til løsning på en teknologi som kan bidra til å redusere vann- og energiforbruk, gjenvinning av verdifull biomasse, samt redusere kjemikalieforbruk ved rensing av pr ...
Prosjektnr: 901778
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler

​Mesteparten av fersk fisk fraktes med lastebil i ekspandert polystryen (EPS)-bokser kjølt med is. På grunn av utilstrekkelig kjøling av fersk fisk før pakking/ising og/eller under transport fører det til at en betydelig mengde av isen smelter og smeltevannet får renne av lastebi ...
Prosjektnr: 901753
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst og foredling av pukkellaks

​Pukkellaks har blitt satt ut i russiske elver i flere omganger siden 1950-tallet, og har siden etablert større populasjoner som nå migrerer vestover. Den første registrerte observasjon i Norge forekom i 1960 (M. Berg 1977). De to store invasjonene i 2017 og 2019 er et resultat a ...
Prosjektnr: 901764
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Konsekvenser ved bortfall av MSC-sertifikater

I løpet av de tre siste årene har andelen Marine Stewardship Council (MSC)-sertifisert fisk fra norske fiskerier gått fra knapt 90 % til omtrent 40 %. Den store nedgangen skyldes suspensjonen av MSC-sertifikat for makrell i 2019, etterfulgt av NVG-sild og kolmule i 2020 – al ...
Prosjektnr: 901779
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Automatisert og effektiv bearbeiding av små hyse, sei og torsk

Små størrelser av hvitfisk har over lengre tid vært en lønnsomhetsutfordring for norsk hvitfisknæring, og er i dag en råvare som selges med tap. For landindustrien er det ideelt sett ønskelig med en produksjonsfisk som er i størrelsesorden 1–6 kg, da dette råstoffet gir best utby ...
Prosjektnr: 901789
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

FOLLA – Spesialtilpasset ferskfiskmarkedet og oppdrettstorsk

Havfront AS ønsker å kunne tilby markedet en maskin spesifikt rettet mot sløying av oppdrettstorsk med hel kverk, høyt utbytte og høyt tempo. Dette innebærer:•  videreutvikling og forbedring av tidligere prosjekt for automatisering av sløying og kapping for landindustrie ...
keyboard_arrow_up