Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 2157 treff

Prosjektnr: 901943
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Klimagevinster ved mulige endringer i forskrifter og regelverk som kan redusere utslipp av klimagasser fra fiskeflåten

​Dette prosjektet skal gi (primært) næringsaktører og interesseorganisasjonene et godt faglig bidrag til utforming av framtidige rammebetingelser som kan redusere utslipp av klimagasser fra fiskeflåten. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne bidra til å legge noen viktige premisser ...
Prosjektnr: 901964
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Oksidativ stabil lakseolje (OSL)

Kunnskapen som etableres i dette prosjektet vil på kort sikt bidra til at laksoljeprodusenter vil kunne produsere lakseolje med høy kvalitet og sikre lang og stabil holdbarhet med hensyn til oksidasjon.Det bør være et betydelig potensial i å bygge verdi i olje fra norsk laks, som ...
Prosjektnr: 901965
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Sammenligning av opptak av EPA/DHA fra lakseolje med andre marine oljer / Comparison of uptake of EPA/DHA from salmon oil with other marine oils (Omega3Up)

Omega3Up-prosjektet vil gi en omfattende vurdering av mulig forskjell i utnyttelse av EPA/DHA fra ulike marine oljer inkludert lakseolje ved bruk av en passende modellorganisme. Prosjektet vil ha bred nytte ovenfor interessenter, inkludert lakseoljeprodusenter og mat- og leg ...
Prosjektnr: 901951
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Reduksjon av plastutslipp fra snurrevadtau

Fiskerinæringen vil i dette prosjektet utvikle og dokumentere effekten av et miljøvennlig alternativt materiale for snurrevadtau som ikke vil gi en langvarig plastforsøpling. Materialet kan anvendes til andre fiskeredskap med liknende slitasjeproblemer, inkludert slitematter i bu ...
Prosjektnr: 901935
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Nedsenket produksjon av regnbueørret med luftlomme (RegnbueørretDypt)

​Konseptet “RegnbueørretDypt” vil ha direkte næringsnytte gitt at lavere lusepåslag kan føre til at regnbueørret-oppdrettere kan unngå eller redusere behovet for avlusing. På sikt kan tiltaket gi økt tillat MTB (maksimalt tillat biomasse). Konseptet representerer også en positiv ...
Prosjektnr: 901906
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Miljøkrav for god fiskevelferd og fiskehelse i lukkede merder i sjø (BIOCLOSED)

​Prosjektets funn og leveranser vil bidra til en forbedret forutsigbarhet og kontroll på produksjonen gjennom økt kontroll av produksjonsmiljøet. Mer spesifikt vil prosjektet søke å finne optimale tettheter for produksjon av laks i lukket merd i sjø, sett i sammenheng med hydrody ...
Prosjektnr: 901919
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Logistikkløsninger for bærekraftig lossing av levende snøkrabbe

​Det norske snøkrabbefisket har hittil vært regulert som et olympisk fiske. Ifølge fiskerimyndighetene skal 2024 være det siste året med olympisk fiske før det i 2025 blir regulert med fartøykvoter. Fisket har vært meget godt i 2024 og totalkvoten ble tatt opp allerede i mars. En ...
Prosjektnr: 901971
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Sysselsettingseffekter i EU 2024

​Dokumentasjonen er både etterspurt og forutsettes å ha betydelig nytte for både næringsorganisasjoner, myndigheter og enkeltaktører.
Prosjektnr: 901933
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikle verktøyene og kunnskapen som kreves for bærekraftig nedsenket lakseproduksjon (SafeSubmergence)

​Ved å utnytte de ennå uutnyttede kapasitetene til banebrytende teknologier, inkludert neste generasjons sekvenserings- og datasynskameraer, vil dette prosjektet ikke bare begynne å fylle nøkkelkunnskapshull som begrenser bruken av nedsenket produksjonsstrategier, men også utvikl ...
Prosjektnr: 901950
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av effektive seleksjonssystem i industritrålfisk

Følgende nytteverdi er forventet:1. Utvikling av nytt seleksjonssystem i industritrålfiske etter øyepål kan gi fiskerinæringen muligheten til et renere fiske etter målarten. Bifangst av uønskede arter i øyepålfisket er hovedsakelig sild, makrell og hestmakrell. Ved innblandin ...
keyboard_arrow_up