Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 356 prosjekter

Prosjektnr: 901976
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Sanntidsovervåkningteknologi for beslutningsstøtte i trålfiske

I dette prosjektet vil man utvikle et system for beslutningsstøtte, både i sanntid og strategisk. I sanntid får fiskeren informasjon om reker i trålen, antall og lengde, i tillegg til bifangst. Fiskeren identifiserer fangsten raskere, bruke mindre tid på å lete og fylle kvotene, ...
Prosjektnr: 901951
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Reduksjon av plastutslipp fra snurrevadtau

Fiskerinæringen vil i dette prosjektet utvikle og dokumentere effekten av et miljøvennlig alternativt materiale for snurrevadtau som ikke vil gi en langvarig plastforsøpling. Materialet kan anvendes til andre fiskeredskap med liknende slitasjeproblemer, inkludert slitematter i bu ...
Prosjektnr: 901950
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av effektive seleksjonssystem i industritrålfisk

Følgende nytteverdi er forventet:1. Utvikling av nytt seleksjonssystem i industritrålfiske etter øyepål kan gi fiskerinæringen muligheten til et renere fiske etter målarten. Bifangst av uønskede arter i øyepålfisket er hovedsakelig sild, makrell og hestmakrell. Ved innblandin ...
Prosjektnr: 901926
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval

​Prosjektet har anvender tilnærming der resultatene umiddelbart kan kommuniseres til næringen og anbefalt utstyr raskt kan tas i bruk. Dersom prosjektet identifiserer alarmer som holder knølhval og spekkhoggere borte fra ringnota under fiske etter sild, vil prosjektet utarbeide a ...
Prosjektnr: 901886
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av en nedskalert sekkeutløser for den mindre snurrevadflåten

​Ved å lage ett nedskalert sekkelås kan også den mindre snurrevadflåten:a. redusere fisketapb. kontrollere fangstmengdec. oppnå bedre kvalitet på fiskd. redusere belastning på bruke. få utnyttet lastekapasiteten til fartøy bedref. øke sikkerheten for mannskap ombordg. bedre f ...
Prosjektnr: 901862
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for effektiv oppsamling av fiskeskinn om bord i tråler (FISKESKINN)

​Fiskeskinn fra hvitfisk er allerede et kommersielt produkt. Seagarden, som er Norges største produsent av marint kollagen, kjøper store volumer av fiskeskinn. Blant annet henter selskapet fiskeskinn fra norsk fisk tilbake til Norge fra både Asia og Øst-Europa. Selskapet ønsker f ...
Prosjektnr: 901887
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Gjenfangst av fastståande fiskereiskap på avvege: Uttesting av systemet PingMe

​Tap av fiskereiskap er negativt både for økonomien til fiskarane og for miljøet i havet og det er difor utelukkande positivt å gjere det enklare å finne igjen utstyr som har blitt tapt. Resultata frå dette prosjektet vil vere med på vidareutviklinga av PingMe-systemet, som igjen ...
Prosjektnr: 901889
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Utvikling av teknologi som kan øke utnyttelse, bearbeiding og verdiskapningen av hoder og filetrygger av hvitfisk

Prosjektet vil gi grunnlag for økt lønnsomhet og bearbeiding av hoder og filetbein om bord i havfiskeflåten og fra filetproduksjon på land. I dag har norsk hvitfisksektor et uutnyttet potensial på 120 000 tonn restråstoff. Fiskefileten utgjør ca. 35 % av fiskens levende vekt, hod ...
Prosjektnr: 901888
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Marinisering av eksisterende sløye- og kappemaskin som er skånsom mot lever og rogn (FOLLA)

Hva man ønsker å få løst Næringsbedrift: Hel innmat, økt effektivitet, og ingen manuell sløying og kapping  • Hel innmat: Ønske om å ta vare på hele fisken for økt inntjening, og bedret utnyttelse av råstoffet.• Effektivitet: Kunne sløye og kappe sømløst uten å s ...
Prosjektnr: 901865
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst av pukkellaks (Stillehavslaks 2.0)

Miljødirektoratet har utarbeidet en handlingsplan mot pukkellaks med et mål om å fjerne så mye pukkellaks som mulig fra norske elver. Økt kunnskap om pukkellaksens adferd, kartlegging av innblanding i stim av andre arter og dokumentasjon av råstoffkvalitet vil være avgjørende for ...
keyboard_arrow_up