Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 319 prosjekter

Prosjektnr: 901578
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Dokumentasjon av årsaker og tiltak mot korrosjon på fiskefartøy

Korrosjon er et problem forbundet med store kostnader og operasjonelle konsekvenser for fiskeflåten. Årsaken til korrosjonsskadene er sammensatt, men materialvalg, design og valg av korrosjonsbeskyttelse er generelt de viktigste faktorene. Korrosjon ser ut til å være et større pr ...
Prosjektnr: 901542
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Fangstkontroll i fisket etter kolmule

​InnledningKolmule har en utbredelse som strekker seg over store deler av Nord-Atlanteren. Gyte­området er vest/nord av de britiske øyer. Totalfangsten har variert mellom 1,3 og 1,5 millioner tonn de siste årene, hvorav den norske fangsten har vært på 300–500 tusen tonn. Det mest ...
Prosjektnr: 901540
Varighet: 2019 - 2020
Status: Pågår

Utvikling og implementering av fangsthåndteringsystem for kystfiskefartøy

​​Problemstillingen er knyttet til tråling med større kystfiskefartøy, eksempelvis i Nordsjøen og Skagerak hvor fangstene ofte er sammensatt av mer enn 20 arter. Fangsten selges gjerne på auksjon og det er derfor fokus på så høy kvalitet som mulig for å oppnå best mulig pris. Med ...
Prosjektnr: 901502
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

Vått mottak for midlertidig levendelagring av fisk i tråler (OPTIPRO 5)

Havfisk AS (som er morselskapet til Finnmark Havfiske AS) fisket i 2017 ca. 65 000 tonn hvitfisk. Med en snittpris på ca. 20 kr gir det fangstinntekter på ca. 1,3 milliarder kr. Prisen som oppnås for fisken er tett knyttet opp til kvaliteten på fisken som blir levert. Det har ...
Prosjektnr: 901497
Varighet: 2018 - 2018
Status: Avsluttet

Tilpassing og videreutvikling av kompakt sløye- og kappemaskin til bruk på større fiskefartøy: Fase 2

Næringen har gjennom det utførte arbeidet i fase 1 av prosjektet, dvs. prosjektet “Tilpassing av skånsom sløye- og kappemaskin for havgående flåte” (FHF-901359), funnet et stort potensiale i sløye- og kappemaskinen “Loppa”. Under fase 1 ble maskinen tilpasset og bygd om for å til ...
Prosjektnr: 901495
Varighet: 2018 - 2019
Status: Avsluttet

Fangstkontroll i kolmuletrål: Forstudie

Sprenging av kolmulesekker fører til økonomisk tap for rederi, tapte fangster og utilsiktet dødelighet av kolmule. Dette er et nytt prosjekt, resultat av et møte mellom FHF, Havforskningsinstituttet, redere og en leverandør av marinteknologi i desember 2017.  Prosjektet bid ...
Prosjektnr: 901437
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Frozen at Sea: Felles kvalitetsstandard for sjøfryst filet

Norge er den nest største eksportøren av fisk og sjømatprodukter i verden og sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer. Norge kjennetegnes av nær tilgang til godt forvaltede marine ressurser, og fiskeressursene er et svært viktig grunnlag for nasjonenes økonomi. I 2016 had ...
Prosjektnr: 901427
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

FiskInfo: Fase 3 – Helhetlig løsning for digital distribusjon av viktig informasjon til fiskeflåten: Fase 3

FiskInfo fase 3 vil utnytte datatjenestene i FiskInfo-plattformen til beslutningsstøtte og kunnskapsforvaltning i fiskeri. Tjenesten sammenstiller og visualiserer fangst, vær, klima og geografisk informasjon i et interaktivt brukergrensesnitt på datamaskin og bærbare termina ...
Prosjektnr: 901423
Varighet: 2019 - 2022
Status: Pågår

Utvikling av treningssimulator for ringnot

​Fiske med ringnot er en fiskemetode som er positiv med utgangspunkt i bærekraft ved å være energieffektivt, skånsomt mot havbunn og ha lite bifangst.Men, operasjonen i seg selv er relativt kompleks, og det er mange muligheter for å gjøre feil med fare for alvorlig personlig skad ...
Prosjektnr: 901385
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

El-bedøver for linefartøy

Det er flere grunner for at Mustad vurderer at dette prosjektet har et markedspotensial:   1. Helse miljø og sikkerhet (HMS)Håndtering av levende, stor fisk er fysisk krevende og påfører unødig belastning, og økt risiko for skader. 2. Effektivisering Bedøving vil sann ...
keyboard_arrow_up