Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 94 prosjekter

Prosjektnr: 901913
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Effekt av inntak av ketolinsyre i en dyremodell for Alzheimers sykdom (CetoPlus)

CetoPlus-prosjektet vil gi en uavhengig vurdering av den mulige effekten av inntak av ketolinsyre på Alzheimers sykdom ved bruk av en modellorganisme. Prosjektet vil ha bred nytte ovenfor interessenter, inkludert fiske/krilloljeprodusenter, og viktigst av alt ovenfor Alzheimerpas ...
Prosjektnr: 901769
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Kartlegging av effekter av ketolinsyre fra pelagisk fisk på insulinfølsomhet, fettlever og diabetisk nevropati

​Dokumentasjon av helseeffekter av ketolinsyre vil øke kompetansen om eksisterende produkter, og dette kan føre til høyere grad av innovasjon og betydelig økt økonomisk inntjening for industrien. Grundig dokumentasjon av helseeffekter av pelagisk restråstoffoljer vil være viktig ...
Prosjektnr: 901710
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Targeting atherosclerosis by cetoleic acid (22:1n-11): Dietary intervention studies in patients and mice / Undersøke effekten av ketolinsyre: Kostintervensjonsstudier hos pasienter og mus

​Å kunne dokumentere helseeffekter av fiskeinntak er ekstremt viktig både for pelagisk industri og for folkehelsen. Slik kunnskap vil gjøre det mulig å øke dokumentasjonen av helseeffekter av fiskeolje. Dette kan på lengre sikt gi sjømatnæringen muligheter for ...
Prosjektnr: 901619
Varighet: 2020 - 2024
Status: Avsluttet

Økt verdiskapning og standardisering av hvitfiskmel fremstilt basert på restråstoff om bord i norske fabrikktrålere

Dokumentasjon og forbedret prosesskunnskap vedrørende produksjon av hvitfiskmel inkludert en veileder for prosesshygiene i produksjonen
Prosjektnr: 901420
Varighet: 2017 - 2022
Status: Avsluttet

Exploring the health effects of salmon fishmeal: A combined dietary intervention, animal study, cell experiment and omics approach

Kunnskap om mulige helseeffekter ved inntak av mel fra restråstoff av laks
Prosjektnr: 901353
Varighet: 2017 - 2020
Status: Avsluttet

Nordatlantiske fiskeoljer og betydning for utnyttelse av omega-3-fettsyrer

Dokumentasjon som kan​ bidra til økt vediskaping fra nordatlantiske fiskeoljer
Prosjektnr: 901327
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Safe use of the antioxidant ethoxyquin

Expected project impactAll additives shall be safe to both livestock and humans. This project aims at providing knowledge which may fill the knowledge gaps which were pointed out in EFSA’s risk assessment of EQ, and contribute to ensure that the health of both fish and consumers ...
Prosjektnr: 901239
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Utvikling av ombordprodusert fiskemel for et humant konsummarked

I havfiskeflåten er det et eldre fartøy med melfabrikk, og seks nye fartøy med melfabrikk har kommet i drift i 2013–2014. Per mars 2016 produserer 8 norske trålere hvitfiskmel fra restråstoff. To nye filettrålere med melfabrikk er under bygging. Prisnivået for ombordpro ...
Prosjektnr: 901197
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 2015 og 2016

Både som grunnlag for bedriftsøkonomiske beslutninger og som oversiktsgrunnlag for nasjonale prioriteringer av FoU-oppgaver er korrekte datagrunnlag av råvareflyt og anvendelse av marint restråstoff viktige forutsetninger. 
Prosjektnr: 901131
Varighet: 2015 - 2017
Status: Avsluttet

Pilotanlegg for storskala ensilasjeproduksjon på M/S Nordstar

Oppnås målene med prosjektet vil dette kunne ha stor betydning for hele fiskeri- og havbruksnæringen. Det vil sammen med melproduksjon være et gjennombrudd for utnyttelsesgraden av hvitfiskkvoter, og bidra positivt til fiskeflåtens lønnsomhet. Fullskala ensilasjeproduksjon vil og ...
keyboard_arrow_up