Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 91 prosjekter

Prosjektnr: 901710
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Targeting atherosclerosis by cetoleic acid (22:1n-11): Dietary intervention studies in patients and mice / Undersøke effekten av ketolinsyre: Kostintervensjonsstudier hos pasienter og mus

Mat og helse er et tema med høy prioritet i verden, Europa og Norge. Særlig er livsstilsykdommer et sentralt tema. Kardiovaskulær sykdom er en slik sykdom og er tett knyttet til kosthold. Kardiovaskulær sykdom er forårsaket av aterosklerose. Det er e ...
Prosjektnr: 901420
Varighet: 2017 - 2022
Status: Avsluttet

Exploring the health effects of salmon fishmeal: A combined dietary intervention, animal study, cell experiment and omics approach

Inntak av fisk er vist å ha gunstig betydning for helsen og et regelmessig inntak av omega-3-fettsyrer fra fisk eller fiskeolje er assosiert med lavere forekomst av hjerte- og karsykdom. Både mager og fet fisk er vist å ha gunstige effekter. Dette kan tyde på at det ikke kun er d ...
Prosjektnr: 901353
Varighet: 2017 - 2020
Status: Avsluttet

Nordatlantiske fiskeoljer og betydning for utnyttelse av omega-3-fettsyrer

Marine oljer representerer en begrenset ressurs på verdensmarkedet, noe som gjør det viktig å fokusere på best mulig bærekraftig utnyttelse av denne verdifulle ressursen. Nordatlantiske fiskeoljer er spesielt rike på lange monoumettede fettsyrer sammenlignet med andre fiskeoljer ...
Prosjektnr: 901327
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Safe use of the antioxidant ethoxyquin

BackgroundEthoxyquin (EQ) is a feed additive which is being used as antioxidant in feeds. Within the EU all additives must regularly be subject to reauthorization.In a recent risk assessment, European Food Safety Authority (EFSA) stated that there was insufficient knowledge regar ...
Prosjektnr: 901239
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Utvikling av ombordprodusert fiskemel for et humant konsummarked

Norge har en moderne industrialisert trålerflåte bestående av rundt 40 havgående frysetrålere som utnytter hvitfisk som torsk, sei og hyse. Majoriteten av fartøyene produserer fryst fisk etter hodekapping og sløying (HG) av råstoffet. 11 av fartøyene har konsesjon for filétproduk ...
Prosjektnr: 901197
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 2015 og 2016

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt på land og tatt hånd om på en god måte. Likevel er det et stort potensial for å videreutvikle både utnyttelsesgraden (særlig for restråstoff fra hvitfisk), ...
Prosjektnr: 901131
Varighet: 2015 - 2017
Status: Avsluttet

Pilotanlegg for storskala ensilasjeproduksjon på M/S Nordstar

Den norske hvitfiskflåten (trål, line og stor kystflåte) fangster store kvantum og den vanligste produksjonsformen er hodekapping og spretting (h/g). Av denne produksjonsformen utnyttes i gjennomsnitt 65–70 % av fisken som h/g-fisk. De resterende 30–35 % omtales gjerne ...
Prosjektnr: 901078
Varighet: 2015 - 2015
Status: Avsluttet

Utnyttelse av restråstoff – Nordnes AS: Forprosjekt

30 % av totalkvantumet i fiskeri- og havbruksnæringen er tilgjengelig som restråstoff. Analyse av marint restråstoff 2013 viser at det er 870 000 tonn restråstoff tilgjengelig fra fiskeri- og havbruksnæringen. 70 % av dette utnyttes, og det er kun fra hvitfisk at det er kvantum ( ...
Prosjektnr: 901054
Varighet: 2014 - 2017
Status: Avsluttet

Råstoffbehandling og -kvalitet for marin ingrediensindustri: Hovedprosjekt

Fra sjømatnæringen i Norge var det tilgjengelig 930 000 tonn restråstoff i 2012, noe som utgjør ca. 30 % av råstoffgrunnlaget. I pelagisk sektor og innen havbruk er det tilnærmet full utnyttelse mens det fra hvitfisk er bare 38 % av restråstoffet som utnyttes. Mesteparten av råst ...
Prosjektnr: 901059
Varighet: 2014 - 2014
Status: Avsluttet

Maring fagdag 2014

Maring fagdag arrangeres i samarbeid mellom FHF og FHL for tredje gang. I 2013 ble fagdag marint restråstoff arrangert av FHF. Fagdagen er i 2014 det viktigste formidlingsarrangement i FHFs satsing innen marint restråstoff. Målgruppe for fagdagen er marin ingredien ...
keyboard_arrow_up