Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 57 prosjekter

Prosjektnr: 901528
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg

​Det er stadig økende fokus på å sikre en effektiv utnyttelse av kystarealene som tilgodeser både fi ...
Prosjektnr: 901521
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Rent hav – plast: Kvantifisering av mikroplast i filet og organer av oppdrettslaks- sammenlikning av deteksjonsgrenser og analysemetoder (SalmoDetect)

Mengden plast i miljøet øker og finnes nå i alle deler av verden. Nedbrytning av plastprodukter dann ...
Prosjektnr: 901520
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Rent hav – plast: Kartlegging av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser til humant konsum og fôr (PRIMA)

Global befolkningsvekst og megatrender innen helse vil øke etterspørselen etter sunne sjømatprodukte ...
Prosjektnr: 901519
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Rent hav – plast: Tracking of plastic emissions from aquaculture industry (TrackPlast)

BackgroundIn Norway there is a continued demand to increase aquaculture production to fulfill the in ...
Prosjektnr: 901518
Varighet: 2018 - 2019
Status: Pågår

Rent hav – plast: Marin plast fra norsk sjømatnæring – Kartlegging, kvantifisering og handling (HAVPLAST)

Det er stor usikkerhet knyttet til mengder avfall som kommer ut i det marine miljø. Det finnes studi ...
Prosjektnr: 901473
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Impact of salmon farming on Atlantic cod stock (Salcod)

Mer enn 1000 oppdrettsanlegg for laks er i drift langs Norskekysten. De overlapper ofte med viktige ...
Prosjektnr: 901463
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Oversikt over medikamentbruk for kontroll av lus

Det er behov for en oversikt over medikamentbruken for kontroll av lakselus i 2017 og med en sa ...
Prosjektnr: 901428
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Program sameksistens: Ressursgruppe

Det er økende vektlegging på utnyttelse av hele havrommet og for de ulike havnæringer gir dette ...
Prosjektnr: 901425
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Effekter av bademidler mot lakselus på embryo-utvikling hos dypvannsreke (Pandalus borealis)

Det er økende oppmerksomhet på mulige negative effekter av kjemikalier som brukes mot ...
Prosjektnr: 901416
Varighet: 2017 - 2019
Status: Pågår

Vurdering av miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid i havbruk: SSD-kurve, spredningsmodellering og forslag til risikoreduserende tiltak

Bruk av kjemikalier i forbindelse med behandling mot lakselus i havbruk er en miljøutfordring som op ...
keyboard_arrow_up