Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 66 prosjekter

Prosjektnr: 901917
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene (FiskeriSeis)

Tvister mellom fiskere og seismikkundersøkelser er ofte basert på ord mot ord uten at det ligger forskningsbaserte bevis bak påstandene. Dette prosjektet vil sammenstille kunnskapsgrunnlaget om effekter av seismikk på fiskeri. I tillegg skal det gjennomføres kvantitative analyser ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901832
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Generation of new knowledge on disease risk in cod farming

​Expected project impactThe project will employ new methods for detection of various cod pathogens from water, to provide new knowledge on different pathogens that exist in land and sea-based cod farms. Such analysis (also named e-DNA or e-RNA methods) will be beneficial for the ...
Prosjektnr: 901815
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Modningsfri torsk i merd (MOTOR): Rett lysbruk for å utsette modning hos torsk og forebygge spredning av egg fra gyting i merd, samt dokumentasjon av levedyktighet hos egg/larver fra førstegangsgytere torsk med og uten lysstyring

​Kontroll med kjønnsmodning er avgjørende for at torskeoppdrett skal kunne bli en miljømessig og økonomisk bærekraftig næring. Føre-var-prinsippet har til nå begrenset muligheten for å få tillatelse til oppdrett i sjø, på grunn av risiko for genetisk påvirkning av egg gytt i merd ...
Prosjektnr: 901748
Varighet: 2022 - 2023
Status: Avsluttet

Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring

​Kartlegging av kunnskap og identifisering av kunnskapshull om effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring
Prosjektnr: 901749
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen

Ved å dokumentere dagens og framtidens arealbehov vil fiskeri- og havbruksnæringen få et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å argumentere for sine arealbehov fremover. Dette kunnskapsgrunnlaget vil ha stor verdi både på kort sikt og lang sikt for forvaltningsmyndigheter i planleggin ...
Prosjektnr: 901670
Varighet: 2021 - 2023
Status: Avsluttet

Dokumentasjon og testing av alternative materialer til plast

Effekten av alternativer til plast for interleave-pakking er dokumentert
Prosjektnr: 901528
Varighet: 2019 - 2021
Status: Avsluttet

Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg

Ny kunnskap om fiske ved oppdrettsannlegg som er et bidrag til å kunne utvikle lønnsomt og bærekraftig fiske der
Prosjektnr: 901473
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Impact of salmon farming on Atlantic cod stock (Salcod)

Altogether, this will merge into improved advice to government, industry and population about how to secure aquaculture growth concurrent with preservation of wild fish and sustainable fisheries.
keyboard_arrow_up