Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på bærekraft ga 500 treff

Prosjektnr: 901255
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

​Utviklet bærekraftportal for dokumentasjon av både økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig bærekraft basert på åpent tilgjengelige datakilder, som vil være et betydelig bidrag til dokumentasjon av bærekraft i havbruksnæringen
Prosjektnr: 901429
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring (SocSus)

Prosjektet er et viktig bidrag til markedsaksept for norske produkter gjennom dokumentasjon av sosial bærekraft i næringen
Prosjektnr: 901577
Varighet: 2019 - 2021
Status: Avsluttet

Norwegian Responsible Fisheries Management – utvikling av norsk standard for bærekraftig fiskeri

Det er lagt et viktig grunnlag for næringens vurdering og videre arbeid med mulig nasjonal standard for bærekraftige fiskerier
Prosjektnr: 901753
Varighet: 2022 - 2023
Status: Ferdig faglig og økonomisk

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst og foredling av pukkellaks

Dokumentasjon av fangstmetoder, foredlings- og prosesseringsmuligheter for lønnsom og bærekraftig utnyttelse av pukkellaks
Prosjektnr: 901139
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Bærekraftbarometer for norsk havbruksnæring: Forprosjekt

Nytteverdien av forprosjektet vil være å sikre en optimal innretning på hovedprosjektet, der hensikten er å utvikle og produsere et førstegenerasjons bærekraftsbarometer. Den overordnede nytteverdien utløses i hovedprosjektet.Hovedprosjektets nytteverdi vil oppsummert være:•& ...
Prosjektnr: 901641
Varighet: 2020 - 2021
Status: Avsluttet

Komparativ analyse av norsk og global akvakultur med hensyn til fôreffektivitet, bærekraft og klimaavtrykk

Dokumentasjon av tilgang på og utnyttelse av forskjellige fôrråvarer til norsk akvakultur som er et bidrag til arbeidet med å sikre tilstrekkelig bærekraftig og EPA/DHA-rike forråvarer for fremtidig vekst
Prosjektnr: 901323
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Prosjektet vil vurdere hvorvidt krav til sosial bærekraft kommer til å bli et markedskrav som næringen kan dra nytte av eller om det blir et “hygienekrav”, og således påkrevd for å sikre markedsadgang. Prosjektet vil gi en vurdering av om norsk lovgivning gjør at man allerede i d ...
Prosjektnr: 901541
Varighet: 2019 - 2024
Status: Pågår

Drift og videreutvikling av bærekraftportalen: Fase 2

Følgende nytteverdi forventes:• Fakta om norsk havbruk blir lett tilgjengelig for alle som er interessert.• Man får vist løpende hvordan havbruksnæringen utvikler seg innenfor miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft.• Åpenhet om hvordan havbruksnæringen påvirker mi ...
Prosjektnr: 901611
Varighet: 2020 - 2022
Status: Avsluttet

Utvikling av morgendagens fiskeredskap: Reketeine

Utvikling av ny reketeine som gir skånsom, miljøvennlig og bærekraftig fangst av reker og som er tatt i bruk i næringen
Prosjektnr: 900558
Varighet: 2010 - 2014
Status: Avsluttet

Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Aktiviteter i prosjektet berører mange ledd i produksjonen fra råstoffet tas opp fra sjøen til sluttproduktet foreligger. Bedre utnyttelse av beinråstoff kan representere en tilleggsverdi for råstoffleverandører og råstoffprodusenter (fiskeri, slakteri).Tilgang på en ny råstoffki ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up