Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på utlysninger ga 77 treff

Prosjektnr: 901398
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Strategi lakselus 2017: Koordinering av FHFs strategi for forebyggende tiltak mot lakselus

​Bidrag til å koordinere strategisk satsing på lakselus
Prosjektnr: 900483
Varighet: 2010 - 2010
Status: Avsluttet

Fremtidens oppdrettsnot – rømmingssikker og begroingsfri: Arbeidsmøte

Prosjektet er et arbeidsmøe (workshop) der det forventes å få en oversikt over mulige veier å drive videre forskning på for å utvikle fremtidens not som skal være mest mulig rømmingssikker og med minst mulig problem med marin begroing. Dette vil medføre redusert rømming, mindre b ...
Prosjektnr: 901666
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av nye industrielle metoder for produksjon av klar sildeolje til humant konsum

Nytteverdien for næringsaktørene generelt, og pelagisk sektor spesielt, er allerede demonstrert gjennom utlysningen “Nye industrielle metoder for produksjon av klar sildeolje til humant konsum”. Tidligere prosjekter i regi av FHF og initiativet Pelagisk løft, har satt fokus på ve ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 900284
Varighet: 2009 - 2011
Status: Avsluttet

Deltakelse i nasjonal teknologiplattform for matbransjen: Food for Life

Deltakelse vil gi:• førstehåndsinformasjon om kompetanse som bygges opp i EU-prosjekter. Dette kan skje gjennom dialogmøter, nyhetsbrev per epost mv.• erfaringslæring fra europeisk matindustri• mulighet for å påvirke FoU-prioriteringer nasjonalt og i EU• s ...


For filtrering, se søkeresultater i Prosjektbasen
keyboard_arrow_up