Til innholdet

Prosjektnummer

901398

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901398
Status: Avsluttet
Startdato: 21.04.2017
Sluttdato: 31.12.2018

Strategi lakselus 2017: Koordinering av FHFs strategi for forebyggende tiltak mot lakselus

​Bidrag til å koordinere strategisk satsing på lakselus
​Ikke relevant i dette prosjektet.
Sammendrag ​fra prosjektets faglige sluttrapport
Følgende aktivitetsløp ble gjennomført som prosjektets bistand til FHF sin strategiske satsning:
1. utarbeidelse av faglig grunnlag for utlysninger og initiering av oppdrag
2. vurderinger av sv​ar på utlysninger
3. oppfølging av prosjekter
4. formidling av resultater fra prosjekter

Utarbeidelse av faglig grunnlag for utlysninger og initiering av oppdrag ble gjennomført frem til våren/sommeren 2017. Deretter ble det sammen med et evalueringspanel gjennomført fortløpende vurderinger av svar på utlysninger før igangsettelse av prosjekter. 9 prosjekter ble igangsatt etter konkurranseutsetting fra FHF. I tillegg ble 12 prosjekter direkte eller delvis inkludert i FHFs strategiske satsing lakselus 2017. Prosjektene var innenfor ett av følgende tema: Lusebiologi og telling, forebyggende teknologiske tiltak, forebyggende ernæringstiltak og vaksine, og forebygging gjennom organisering. 

​Prosjektet skulle bidra til at resultater formidles fortløpende. To spesifikke aktiviteter ble gjennomført for formidling og diskusjon av kjent kunnskap om lakselus. Dette var møterekken “Langs kysten 2017” samt etablering av Lusenytt fra FHF. En rapport fra “Langs kysten 2017”​ finnes på prosjektsiden. 

Videre har prosjektet bidratt til planleggingen av FHFs lusemøter i 2018 og 2019.​
For å re​​alisere og følge opp FHF sin strategiske satsing på lakselus 2017 har det vært meget nyttig med ekstern bistand.
Gjennom to arbeidsmøter med FHFs ressursgruppe for lakselus er det pekt på prioriteringer som følges opp gjennom FHFs strategiske satsing på forebygging av lakselus. Satsingen skal bidra til at forebyggende tiltak blir tatt i bruk i næringen i større grad enn det er per 2017. Dette vil kunne gi betydelige resultater, både for næringens evne til å holde kontroll på lakselus, og for fiskens velferd ved at graden av håndtering reduseres. I tillegg vil dette kunne bidra til reduserte produksjonskostnader med færre avlusningsoperasjoner og sultedøgn. Med en slik strategi i bunnen, vil legemiddel kunne brukes strategisk slik at utvikling av resistens mot et potent legemiddel går saktere.
 
Det blir lagt vekt på forebyggende tiltak mot lakselus, og et tydelig kriterium for aktivitetene som igangsettes er at de på kort tid skal bidra til bedre kontroll av lakselus.
Å bistå FHF med koordinering og gjennomføring av FHFs strategiske satsing på forebygging av lakselus.
Prosjektet skal bidra til at FHFs innsats rettet spesifikt mot forebygging av lakselus får størst mulig effekt så raskt som mulig. For næringen vil det ha stor verdi at FHF gjennom denne satsingen kan frembringe kunnskap som reduserer antall ganger det må settes inn tiltak mot lakselus på den enkelte lokaliteten. Dette har betydning for fiskevelferd, HMS for ansatte, og økonomi.
1. Utarbeidelse av faglig grunnlag for utlysninger og initiering av oppdrag gjennomføres så snart som mulig og innen mai 2017 slik at prosjekter kan igangsettes før sommer/høst 2017.
 
2. Vurderinger av svar på utlysninger vil gjennomføres fortløpende og hovedsakelig frem til sommer 2017.
 
3. Løpende oppfølging av prosjekter der prosjektleder holder en generell oversikt over status gjøres på alle igangsatte prosjekter, samt mer detaljert oversikt og oppfølging av enkelte prosjekter. Hvilke prosjekter som inkluderes i prosjektet for direkte oppfølging, avklares med FHF og styringsgruppen.
Prosjektet skal bidra til at resultater formidles fortløpende. Dette gjøres ved tilrettelegging av formidling fra det enkelte strategiske prosjekt, eller gjennom videreformidling av resultater via Inaq i ulike møter/konferanser/fora. God og fortløpende formidling av resultater fra satsingen er sentralt for å sette søkelys på forebygging mot lakselus.
keyboard_arrow_up