Til innholdet

Akustisk deteksjon og identifikasjon av pelagiske forekomster av reker

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle metoder for deteksjon, identifikasjon og mengdeestimering av reker før og under tråling innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Reketråling er den fiskemetoden som har negativ påvirkning på miljøet pga høye bifangst- og utkastrater, påvirkning på bunnfauna og høye CO2-utslipp.

Det er derfor viktig å finne fram til nye teknologier som kan effektivisere fisket og redusere forbruket av drivstoff. 

Det er dokumentert at reker kan stå pelagisk i noen perioder i året og dermed kan fiskes med pelagisk trål (uten bunnkontakt).

I dag brukes det akustisk teknologi for deteksjon av krill og raudåte i vannmassen. Det hadde vært av stor nytte å kunne bruke akustiskteknologi for å identifisere kommersielle forekomster av reker i vannsøylen når de står pelagisk.

 

Målsetting med utlysningen er å undersøke potensialet for pelagisk tråling etter reker.

Det vil være flere delmål og prosjektet skal::

  • Utvikle metoder for deteksjon, identifikasjon og mengdeestimering av pelagisk forekomster av reker før og under tråling.
  • Teste og validere akustisk deteksjon av reker med høyoppløsning 3D multistråling sonar.
  • Øke kunnskap om atferd og vertikalfordeling av reker i vannsøylen.
  • Gjennomføre fiskeforsøk for validering av akustiskteknologien og pelagisk reketråling.
  • Utarbeide presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskeflåten.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

I FHFs standardvilkår, som gjelder alle tilsagn fra FHF, er det presisert at bærekraft også skal vurderes i tråd med retningslinjer for faglig sluttrapport, samt at hensynet til styrket bærekraft og redusert klima-avtrykk skal vektlegges i hvordan prosjektet planlegges og gjennomføres

keyboard_arrow_up