Til innholdet

Alternative anvendelser av avskjær fra tørrfisk produksjon

FHF lyser ut inntil 500 000 NOK for å øke utnyttelse og verdiskapning av avskjær fra tørrfiskproduksjon.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901706

Problemstilling 

Bearbeiding av tørrfisk i Norge har steget gradvis. Det har ført til mer avskjær etter tørking, sortering, bløyting og luting. Avskjær kan være nakker med ørebein etter vraking, buk, finner og spor, nakkevirvel, etc.

Når tørrfisken vrakes åpnes nakken, hovedsakelig for å få vurdert kvaliteten på en god måte. Det produseres ca. 50 tonn av nakkebein hvert år som sendes til Afrika til en relativt lav pris/kg. Det samme skjer med avskjær fra filetproduksjon. Dette restråstoffet inneholder mye skinn og bein, noe som gjør råstoffet mindre konsumvennlig, og har en lavere verdi. Bedriftene ser behov for alternative anvendelser til humant konsum som gir høyere verdi.

Dette er et område der tørrfisknæringen kan skape nye muligheter for økt verdiskaping gjennom å øke verdien av restråstoff til humant konsum, ved å finne alternative anvendelser for restråstoff som per i dag enten går til ensilasje/fôr eller til lavt betalte markeder til humant konsum. Kunnskapen fra arbeidet kan bidra til at bedrifter kan velge hvilke retninger de ønsker å satse på i fremtiden.

Målsetting 

Øke utnyttelse og verdiskapning av avskjær fra tørrfiskproduksjon.

Delmål:

-Kartlegge produktegenskaper (kjemisk sammensetning og holdbarhet) for ulike avskjær (nakkebein, rest fra filetproduksjon).

-Kartlegge potensialet i ulike typer restråstoff tilknyttet aktuelle prosessteknologier for totalutnyttelse av alle fraksjoner.

-Beregne lønnsomhetspotensialet for et gitt volum med bakgrunn i forventet pris.

keyboard_arrow_up