Til innholdet

Åpen utlysning "lakefrysing av hvitfisk"

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å dokumentere optimale prosessbetingelser for lakefrysing av hvitfisk og hvordan lakefrysing påvirker produktkvalitet og utbytte for torsk, hyse og sei.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901580

Lakefrysing har historisk sett vært lite brukt i norsk sjømatindustri, bortsett fra i krabbeindustrien der lakefrysing er vanlig. For båter som fryser fisken om bord og landbaserte hvitfiskanlegg er platefrysere mest brukt. Fisken plasseres da i en ramme der den utsettes for mekanisk press for å redusere luftrom i blokka. Energioverføringen skjer i kontaktflaten mellom blokkens ytterside og overflaten på platefryseren. Ved tining kan variasjoner i blokken skape utfordringer, og det brukes derfor ofte relativt høy temperatur ved tining for å splitte blokken. Det øker tinehastigheten, men kan gi kvalitetsutfordringer.

Ved å bruke lakefrysing blir det mindre mekanisk belastning på fisken, og innfrysningshastigheten øker siden overflaten er i direkte kontakt med frysemediet. Tineprosessen går raskere for enkeltfisk sammenlignet med blokk, slik at singlefrossen fisk forenkler og effektiviserer tineprosessen. FHF har gjennomført et prosjekt med fokus på lakefrysing av makrell (901290) der resultatene viser at lakefrysing gir rask innfrysing, mindre spalting og bedre konsistens, samt halvering av energi- forbruket. Lakefrysing kan også gi fleksible og kostnadseffektive løsninger for mindre aktører, noe som kan bidra til å redusere både investerings- og produksjonskostnader.

Lakefrysing kan gi fordeler både på sjø og land, men det er også mange usikre momenter knyttet til denne metoden. Det vil derfor være viktig å utrede aktuelle barrierer for en overgang fra platefryser og frysetunell til lakefrysing.  

I dette prosjektet legges det opp til å skaffe forskningsbasert kunnskap for å vurdere lakefrysing som potensiell frysemetode for hvitfisk, der man tester fundamentale effekter ved prosessens beskaffenhet og hvordan denne påvirker kvaliteten på hvitfisk.

 

Målsetting 

Målsetningen med prosjektet er å dokumentere optimale prosessbetingelser for lakefrysing av hvitfisk og effekten av lakefrysing på produktkvalitet og utbytte for torsk, hyse og sei.

Delmål

Å utrede næringsøkonomiske og andre barrierer for en overgang til lakefrysing.

I prosjektet settes det krav til tett tilknytning til teknologileverandør i forhold til å designe en testrigg for forsøkene med lakefrysing. Utvikling av kommersiell teknologi for lakefrysing inngår ikke i dette prosjektet, men vil være en naturlig videreføring hvis resultatene er lovende.  

keyboard_arrow_up