Til innholdet

Automatisert løsning for legging av saltfisk på tørkerivogner

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til automatisert løsning for legging av saltfisk på tørkerivogner innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Prosessen med å legge saltfisk på tørkerivogner er helt manuell i dag og gjennomføres på en måte som er svært arbeidskrevende. Sett fra et HMS-perspektiv er dette en arbeidsoperasjon som bør endres.

Problemstillingen er forsøkt løst i et tidligere prosjekt: PIB-901224 Effektivisere på- og avleggingsprosessen ved tørking av saltfisk (fhf.no) (2016-2018), men løsningen vedr. håndtering og robotisering ble på dette tidspunkt for dyr og komplisert og prosjektet ble stoppet før det ble implementert i fullskala.

Næringen ønsker fortsatt å få utviklet et automatisk system for pålegging av saltfisk.

Målsetting med prosjektet er å automatisere pålegging av saltfisk på tørkerivogner og det skal utvikles en ny type tørkerivogn som er lettere å rengjøre enn dagens løsninger

Det vil være en rekke delmål i prosjektet:
Funksjonskrav for transport til tørkevogn skal kartlegges, programvare, teknologi, brett og stablesystem må utvikles.
Robotløsning for å bygge vogner av brett må utvikles og løsningen må testes og tilpasses den tekniske løsningen i eksisterende produksjonslinje.

 

 

keyboard_arrow_up