Til innholdet

Dokumentasjon av kvalitetsfeil på ferskt råstoff av torsk

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å registrere fangstskader og kvalitetsfeil på fersk torsk, og dokumentere konsekvensene for produkter og verdiskaping.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

 

Sentrale aktører i hvitfisknæringen påpeker at det fortsatt tapes for mye verdi gjennom kvalitetsforringelse av råstoff, og det vil være viktig å få gjort en ny registrering av fangstskader og kvalitetsfeil etter samme metode som i prosjekt 900951. Dermed kan man sammenligne tallene og se på utviklingen frem til nå, samt beskrive tiltak som kan redusere verditapet.

Metoden som benyttes til å vurdere fangstskader bør forbedres. Slik metoden er nå, er den best på måling av blodfeil og ytre skader. Spalting/bløt fisk er også et stort kvalitetsproblem, og kunne vært innarbeidet i metoden. Det skal videre vurderes om ny teknologi for objektiv måling av kvalitet (Maritech Eye) kan brukes for å forbedre og forenkle kartleggingsarbeidet.

Å beregne økonomiske konsekvenser av råstoff av ulike kvalitetsklasser bør gjøres som i prosjekt 900951 med «modellbedrifter». Videre bør det gjennomføres produksjonsforsøk med påfølgende analyse av konsekvensene for bedriftens effektivitet, utbytte, produktspekter, produktkvalitet og økonomi.


Målsetting med utlysningen er å registrere fangstskader og kvalitetsfeil på fersk torsk, og dokumentere konsekvenser av forringet kvalitet i markedet.

 

Delmål

  • Å utvide fangstskademetoden til å dekke bløt/spaltet muskel.
  • Å registrere fangstskader og kvalitetsfeil for alle aktuelle redskaper gjennom et års syklus.
  • Å estimere økonomiske konsekvenser på råstoff av ulike kvalitetsklasser i definerte “modellbedrifter”, samt ved gjennomføring av produksjonsforsøk i bedrift.
  • Å kartlegge utenlandske kunders kostnader ved varierende kvalitet på ferskt råstoff av torsk. 
keyboard_arrow_up