Til innholdet

Dokumentasjon av saltkvalitet ved automatisert saltrensing

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for å fremskaffe dokumentasjon av kvalitet på automatisk renset salt

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Salt er en betydelig innsatsfaktor ved produksjon av salt- og klippfisk. En relativt stor saltfiskbedrift som produserer 5.000 tonn saltfisk vil ha rundt 4-5 mill. kr. i årlige utgifter på salt. Etter salteprosessen er ferdig er det potensiale for å gjenvinne en betydelig andel av saltet.

Rensing kan bidra til mer gjenbruk, lavere kostnader og legge grunnlag for en mer bærekraftig og sirkulær produksjon.

Automatisk rensing av brukt salt er innført av en bedrift og erfaringene er positive. For at flere bedrifter skal kunne investere i automatisk rensing trengs mer detaljert dokumentasjon av kvaliteten på renset salt som igjen vil avgjøre lønnsomheten i investeringen. 

Målsetting med prosjektet er å fremskaffe dokumentasjon av kvalitet på automatisk renset salt.

Både egenskapene til saltet og antall sykluser som trengs skal dokumenteres.
Hvordan renset salt påvirker utbytte og kvalitet skal dokumenteres, beste praksis skal utvikles og kost-nytte analyse skal gjennomføres.

keyboard_arrow_up