Til innholdet

Dokumentasjon og evaluering av visningstillatelser i havbruk

FHF lyser midler for å gjennomføre en dokumentasjon og evaluering av visningsanlegg og effekten av visningstillatelser i havbruk, samt foreslå eventuelle tiltak for å øke nytten av disse.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Den norske havbruksnæringen gis gjennom laksetildelingsforskriften muligheten til å drive  visningstillatelser.
Slike konsesjoner skal være særlig egnet for formidling og tilrettelagt for publikum. Den første visningskonsesjonen ble gitt og tatt i bruk i 2005 og pr. mai 2022 var det 30 slike tillatelser for havbruk i Norge.

Det finnes ingen forskning på hvordan og i hvor stor grad kunnskap om norsk havbruksnæring blir styrket gjennom diss tillatelsene.
Både næringen og myndighetene vil ha stor nytte av forskningsbasert dokumentasjon rundt hvordan visningstillatelsene forvaltes, og ikke minst hvilken effekt de har.

En dokumentasjon og evaluering vil også kunne frembringe kunnskap og råd om hvordan sentrene kan forbedres og i enda større grad kan oppfylle sitt oppdrag.

Målsetting med prosjektet er å dokumentere og evaluere visningstillatelsene i havbrukssektoren opp mot hensikten og forventet nytte av dem.

Prosjektet vil ha flere delmål og skal vurdere:

  • I hvilken grad man oppnår målsetting og hensikten med visningstillatelsen
  • Hvilke målgrupper som nås, og hvilken nytte har visningstillatelsene for dem
  • Hva lags aktiviteter i sentrene som gir best effekt
  • Hvordan sentrene fungerer i samspill med skoleverket

Det skal utarbeides forslag på hvordan visningstillatelsene kan forbedres og i enda større grad oppfylle oppdraget.

FHF tar sikte på å finansiere ett prosjekt og utlysningen har ikke økonomisk ramme, kostnadsramme vil være et evalueringskriterium.

 

keyboard_arrow_up