Til innholdet

Effekt på oksidasjon av makrellfilet ved langtidslagring i modifisert atmosfære.

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å kartlegge oksidasjonsforløp og holdbarhet for frosset makrellfilet pakket i lufttett emballasje tilsatt nitrogen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er store årstidsvariasjoner i fettinnhold i makrell (fra 10–40 %). Når en fileterer makrellen blir filetene mer utsatt for harskning enn rund fisk.
Det gjør at makrellfilet får redusert holdbarhet under fryselagring sammenlignet med rundfrosset makrell.

Det er viktig for næringen å vite mer om hvordan det er mulig å ytterligere redusere oksidasjon av frosset makrellfilet. I dette prosjektet rettes fokus mot å få kartlagt hvordan oksidasjonsutviklingen i frosset makrellfilet påvirkes av lagringstid på 2-3 års periode i lufttett emballasje tilsatt nitrogengass.

Målsetting er å dokumentere hvorvidt oksidasjon av frosset makrellfilet endres ved pakking og langtidslagring i modifisert atmosfære sammenlignet med vanlig forpakning.

keyboard_arrow_up