Til innholdet

FHF lyser ut 8 mill. til «fremtidens klippfiskproduksjon» / Extended deadline: NSRF issue a call for 8 mill. NOK to «the clipfish production of the future»

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901537
Prosjektnr: 901538

FHF identifiserer hvert år en strategisk satsing som ikke er del av ordinær aktivitet innenfor verdikjedene hvitfisk, pelagisk, eller havbruk. I år har FHF definert fremtidens klippfiskproduksjon som en slik satsing, og det lyses ut inntil 8 millioner kroner fordelt på to tema.
keyboard_arrow_up